czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Wiadomości

  • 10 czerwca 2019
  • wyświetleń: 2018

Ubezpieczenie mieszkania - o czym musisz pamiętać?

Materiał partnera:

Ubezpieczenie mieszkania jest w większości przypadków polisą dobrowolną. Oznacza to, że nie istnieją przepisy prawne, które obligowałyby do jej wykupienia. W efekcie, to sam właściciel nieruchomości decyduje, czy taką polisę chce mieć, czy nie. Zdecydowanie lepiej jest ją wykupić, ponieważ jest to skuteczna forma zabezpieczenia swojego majątku. Jak to zrobić i o czym należy pamiętać decydując się na wykupienie takiego ubezpieczenia?

Linkhouse


Polisa mieszkaniowa

Przede wszystkim należy zrozumieć czym jest i z czego składa się taka polisa mieszkaniowa. To ubezpieczenie, które można zawrzeć w wersji podstawowej lub rozszerzonej. Wersja podstawowa składa się z ubezpieczenia murów i stałych elementów. Taka polisa chroni na wypadek zniszczenia konstrukcji budynku. Przydaje się również w czasie poważnego pożaru, zalania czy powodzi. Innymi słowy, można ją wykorzystać zawsze wtedy, gdy zniszczenia są naprawdę poważne i dotyczą różnorodnych elewacji, ścian, podłóg, sufitów lub dachu.

Druga część ubezpieczenia to umowy dodatkowe, czyli tak zwane rozszerzenia. Można je podzielić na dwa rodzaje umów. Pierwszy rodzaj to umowy, które dotyczą zabezpieczanych przedmiotów - tu znajduje się ubezpieczenie ruchomości domowych, ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, ubezpieczenie sprzętów czy budowli znajdujących się na działce, na której stoi ubezpieczony dom (altanki, garaże itp.). Drugą grupę dotyczą ubezpieczenia dotyczące ryzyk dodatkowych. Ryzyka w ubezpieczeniach to sytuacje, które powodują szkody. Ryzykiem jest więc ulewa, pożar, powódź, silny wiatr czy kradzież. Można wykupić ochronę na wypadek konkretnych ryzyk lub ubezpieczenie w formule All Risk, co oznacza, że każde zdarzenie, które pociąga za sobą szkody, zapewnia wypłatę świadczenia. Więcej o tym można przeczytać przeglądając ubezpieczenie mieszkania na www.ubezpieczeniemieszkania.pl.

Żeby można było skorzystać z rozszerzeń konieczne jest zawarcie umowy głównej. Natomiast nie ma konieczności rozszerzania ochrony ubezpieczeniowej. Liczba i rodzaj umów dodatkowych zależą w całości od samego zainteresowanego.

O czym pamiętać zawierając umowę ubezpieczenia?

To, na co powinno się zwrócić uwagę, można podzielić na kilka grup. Są to:
  • sumy ubezpieczenia;
  • zakres zdarzeń;
  • przedmiot ubezpieczenia.

Sumy ubezpieczenia to kwoty, jakie firma wypłaci w razie gdyby doszło do zdarzenia ubezpieczeniowego. Jeżeli poszkodowany ma ubezpieczone ruchomości domowe, a w nich sprzęty RTV i na skutek zalania dojdzie do ich zniszczenia. To firma ubezpieczeniowa wypłaci pieniądze, które pozwolą te sprzęty odkupić.

Decydując się na ubezpieczenie mieszkania należy zwrócić uwagę na wartość tych sum przy poszczególnych umowach. Umowa główna powinna być zawarta na kwotę równą wartości mieszkania. W razie całkowitego zniszczenia nieruchomości, poszkodowany otrzyma wszystkie pieniące, co pozwoli mu kupić nową nieruchomość w zbliżonym standardzie.

Sumy ubezpieczenia przy poszczególnych umowach dodatkowych powinny odpowiadać wartości ubezpieczanych przedmiotów. Jeżeli wyposażenie domu wycenia się na 50 000zł to ubezpieczenie ruchomości domowych powinno być zawarte na 50 000zł. Jeżeli garaż wycenia się na 20 000zł, to na taką kwotę należy go ubezpieczyć. Takie podejście gwarantuje, że wszelkie wypłacone pieniądze w pełni pokryją poniesione straty.

Zakres zdarzeń też nie jest bez znaczenia. Jeżeli ubezpieczony wybierze tylko podstawowe ryzyka, czyli zalanie i pożar, to otrzyma wypłatę tylko, jeżeli szkoda będzie spowodowana tymi dwoma zdarzeniami. Wówczas, jeżeli na skutek silnych wiatrów dojdzie do poważnych szkód, ubezpieczyciel będzie miał prawo odmówić wypłaty.

Im szerszy zakres ryzyk, tym bardziej przydatna polisa. Chroni na wiele zdarzeń, nie trzeba się więc obawiać, że mieszkanie zostanie zniszczone, a firma odmówi wypłaty odszkodowania.

W tym miejscu warto również wziąć pod uwagę to, by ubezpieczyć się także na wypadek kradzieży czy wandalizmu. Nie tylko siły przyrody potrafią spowodować poważne szkody, ale również ludzie. Wandalizm, dewastacja czy właśnie kradzież z włamaniem to ubezpieczenia, które biorą odpowiedzialność za działania osób trzecich.

Jeżeli zaś chodzi o przedmiot ubezpieczenia, to jest to kwestia, którą szczególnie starannie należy rozważyć. Ochroną należy objąć wszystkie wartościowe przedmioty, które znajdują się w domu. W ten sposób można stworzyć sobie polisę, która jest nie tylko przydatna, ale wręcz kompleksowo chroni posiadane przez ubezpieczonego mienie. To oczywiście pociągnie za sobą pewne koszty, a jakie to można sprawdzić wykorzystując kalkulator ubezpieczeń mieszkaniowych w www.ubezpieczeniemieszkania.pl, jednak z pewnością będą one mniejsze, niż koszty ewentualnych napraw, remontów czy odkupowania.