czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Edukacja

  • 26 października 2017
  • wyświetleń: 6236

III warsztaty dla nauczycieli: O lesie w lesie - czyli drewno w roli głównej

O pochodzeniu drewna, jego właściwościach i zastosowaniu rozmawiali uczestnicy III edycji warsztatów dla nauczycieli "O lesie w lesie - czyli drewno w roli głównej", odbywających się 16-17 października na terenie Nadleśnictwa Bielsko. Gmina Czechowice-Dziedzice była współorganizatorem warsztatów, a uczestniczyli w nich nauczyciele z Czechowic-Dziedzic i Ligoty.

III warsztaty dla nauczycieli: O lesie w lesie - czyli drewno w roli głównej - 16-17.10.2017 · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


W pierwszym dniu warsztatów uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z prowadzoną w Lasach Państwowych gospodarką leśną. O zasadach hodowania sadzonek drzew leśnych na szkółce opowiedział Marek Haczek - leśniczy szkółkarz w Nadleśnictwie Bielsko.

Irena Polok - edukator w Nadleśnictwie Bielsko poprowadziła praktyczne warsztaty terenowe pokazujące najważniejsze zadania leśnika w poszczególnych fazach życia lasu od uprawy do dojrzałego drzewostanu.

Własnoręczny pomiar pierśnicy, czyli średnicy drzewa na wysokości 1,3 m od ziemi, czy pomiar wysokości drzewa wysokościomierzem stanowił nie lada wyzwanie dla uczestników.

Kolejnym punktem programu warsztatów było zapoznanie się z zaletami i wadami drewna, które decydują o jego możliwościach użytkowania w życiu codziennym. Na przykład drewno merbau, palisandru, balsy czy eukaliptusa, często sprowadzane z lasów Ameryki Południowej, Afryki czy Południowo-Wschodniej Azji staje się tak popularne, że coraz częściej trafia do europejskich domów, jako elementem wykończeniowy.

Drugi dzień warsztatów poświęcony został omówieniu zastosowania i wykorzystania drewna; drewno w roli surowca energetycznego oraz drewno w muzyce i w sztuce.

Barbara Michałek-Piernik - konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej przedstawiła informacje dotyczące obowiązującej od 1 września br. w województwie śląskim uchwały antysmogowej. Przypomniała o zakazie palenia w piecach mułem, flotem, węglem brunatnym oraz mokrym drewnem. Uczestnicy warsztatów obejrzeli gatunki węgli kopalnych oraz produkty przeróbki przemysłowej węgla kamiennego, w zakładach przeróbki mechanicznej oraz w zakładach koksowniczych, co z kolei umożliwiło nauczycielom wykonanie dalszych ćwiczeń praktycznych. Zadania polegały na: wskazaniu określonego rodzaju paliwa, rozpoznaniu gatunku drewna na podstawie jego tekstury oraz ciężaru właściwego reprezentatywnych próbek drewna, a ponadto określeniu parametrów, jakie musi spełniać drewno, aby mogło zostać wykorzystane jako opał do kominków i pieców, a w trakcie procesu spalania dostarczyć dużą ilość ciepła oraz małą ilość dymu.

Wykład dotyczący znaczenia drewna dla rozwoju cywilizacji i kultury człowieka wygłosił Bartosz Czader - przedstawiciel Muzeum Fauny i Flory Morskiej w Jaworzu. Prelegent podczas wystąpienia szeroko omówił wykorzystanie drewna w tworzeniu instrumentów muzycznych, broni i rzeźby od czasów prehistorycznych, po dzień dzisiejszy. Można było zobaczyć kolekcję rzeźb autora, które zostały otrzymane z drewna 25 różnych gatunków drzew i krzewów.

Warsztaty zakończyło własnoręczne przygotowanie drewnianej skrzynki, a o metodach ozdabiania drewna, w tym z wykorzystaniem ekologicznych, opowiedziała Agnieszka Ziółkowska - nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Czechowicach-Dziedzicach.

Warsztaty umożliwiły wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami aktywnymi na polu edukacji przyrodniczo-leśnej, a wskazane podczas szkolenia formy aktywności na pewno wpłyną na uatrakcyjnienie realizacji nowych podstaw programowych z przedmiotów przyrodniczych oraz służyć będą wzmocnieniu wychowawczej roli szkoły.

Warsztaty "O lesie w lesie - czyli drewno w roli głównej" odbyły się po raz trzeci, a ich głównym celem jest popularyzacja atrakcyjnych form i metod pracy oraz podniesienie jakości edukacji matematyczno-przyrodniczej.

III edycja warsztatów "O lesie w lesie" została zorganizowana przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bielsko, Regionalny Ośrodek Doskonalenia nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej oraz Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach. Organizatorów warsztatów podczas ich podsumowania i wręczenia zaświadczeń o ukończeniu szkolenia reprezentowali: nadleśniczy Nadleśnictwa Bielsko Hubert Kobarski, dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej Władysław Mąsior oraz dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach Mirosław Olek.

aka / czecho.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.