Edukacja

  • 9 maja 2018
  • wyświetleń: 2319

ZSP nr 1: Bezpieczni w domu, szkole i na ulicy

W dniu 24 kwietnia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach odbył się międzyszkolny konkurs wiedzy pod patronatem burmistrza Czechowic-Dziedzic Pana Mariana Błachuta "Bezpieczni w domu, szkole i na ulicy".

Bezpieczni w domu, szkole i na ulicy
fot. Iwona Adamowicz, Katarzyna Kumor


Głównym celem zorganizowanego przez Katarzynę Kumor, Iwonę Adamowicz oraz Joannę Kołoczek konkursu było wdrożenie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, rozwijanie w nich poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych, wyrabianie nawyków stosowania się do przepisów ruchu drogowego oraz utrwalenie i usystematyzowanie podstawowych zagadnień z zakresu edukacji komunikacyjnej. Konkurs adresowany był do uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej.

Bezpieczni w domu, szkole i na ulicy
fot. Iwona Adamowicz, Katarzyna Kumor


3-osobowe drużyny z 8 szkół naszej gminy zacięcie walczyły o miano "najbezpieczniejszych". W każdej kategorii wiekowej wyłonieni zostali najlepsi zawodnicy. Nagrody książkowe, ufundowane przez Burmistrza Czechowic-Dziedzic otrzymali:

W kategorii klas 1:
1. uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Czechowicach-Dziedzicach
2. uczeń ze Szkoły Podstawowej w Zabrzegu
3. uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach

W kategorii klas 2:
1. uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach
2. uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Ligocie
3. uczeń z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 w Czechowicach - Dziedzicach

W kategorii klas 3:
1. uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Czechowicach - Dziedzicach
2. uczennica ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Czechowicach - Dziedzicach
3. uczeń ze Szkoły Podstawowej w Bronowie

Dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczyła pani wicedyrektor Urszula Skęczek. Każdy uczestnik konkursu otrzymał również drobny upominek. Na wszystkich uczestników konkursu czekała także miła niespodzianka. Bo oto na konkurs przybył pies Blus ze swoim opiekunem panią Marceliną Wójcik z Polskiego Centrum Dogoterapii Forget Me Not - Psia Edukacja z Czechowic-Dziedzic, którzy wspólnie omówili i pokazali zasady bezpiecznego kontaktu ze zwierzętami. Bardzo im dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację konkursu.

Iwona Adamowicz, Katarzyna Kumor

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.