Edukacja

  • 20 lutego 2019
  • wyświetleń: 2617

Związek Miast Polskich popiera oczekiwania płacowe nauczycieli

Związek Miast Polskich uważa za słuszne oczekiwania nauczycieli dotyczące wzrostu ich wynagrodzeń. Popierając postulaty związków zawodowych dotyczące podwyżek dla nauczycieli, apeluje o wspólną walkę o odpowiedni poziom finansowania oświaty z budżetu państwa. Równocześnie podkreśla, że to nie samorządy decydują o płacach nauczycieli. Wynikają one bowiem z przepisów Karty Nauczyciela i rozporządzeń, uzgodnień prowadzonych bez udziału samorządów terytorialnych, a ostatecznie, z wielkości środków kierowanych do samorządów z budżetu państwa.

Związek przytacza dane, z których wynika,że gminy, powiaty i województwa inwestują w edukację dzieci i młodzieży, od wielu lat otrzymując środki finansowe nieadekwatne do skali zadań oświatowych. W 2017 r. samorząd dopłaciły do subwencji oświatowej aż 43,6% w stosunku do kwoty otrzymanej z budżetu państwa, a w 2016 r. - 38,5%. Zarówno w roku 2017, 2018, jak i na rok 2019, samorządy terytorialne nie otrzymały pełnej rekompensaty skutków finansowych podwyżek płac nauczycieli ustalanych przez rząd.

Dlatego Związek Miast Polskich wnosi o to, aby zostały zmienione zasady wypłacania wynagrodzeń dla nauczycieli, ustalanych w trybie negocjacji ministra edukacji ze związkami zawodowymi.

- Skoro nie posiadamy istotnego wpływu na wysokość tych wynagrodzeń, a otrzymywane w subwencji środki finansowe nie pokrywają ich kosztów, wnioskujemy, żeby były one wypłacane bezpośrednio z budżetu państwa - w formie dotacji celowej dla gmin, powiatów i województw. W ten sposób rząd weźmie wreszcie odpowiedzialność za podejmowane przez siebie decyzje dotyczące kluczowej dla finansowania oświaty kwestii, jaką jest wynagradzanie nauczycieli - czytamy w stanowisku.

Dodajmy, że Związek zwróci się do Premiera RP z prośbą o spotkanie w tej sprawie.

Do pobrania:

BM / czecho.pl

źródło: Związek Miast Polskich

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.