Edukacja

  • 18 listopada 2022
  • wyświetleń: 3708

Sprzęt komputerowy dla dzieci i młodzieży. Trafił do 48 odbiorców

W siedzibie Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Czechowicach-Dziedzicach przekazany został sprzęt komputerowy dla dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy. Laptopy i komputery stacjonarne trafiły do 48 odbiorców.

Sprzęt komputerowy
Sprzęt komputerowy dla dzieci i młodzieży. Trafił do 48 odbiorców · fot. Pixabay


Laptopy i komputery stacjonarne zostały zakupione w ramach Konkursu grantowego pn.: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Jak poinformował Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach, przekazanie sprzętu odbyło się na podstawie umów darowizn zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie konkursu grantowego. Nabór wniosków odbył się w październiku ubiegłego roku.

Do czechowickiego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych wpłynęły 82 wnioski, z czego 48 spełniło wymagane warunki i zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem. Organizator konkursu - Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) - przez kilka miesięcy weryfikował wnioski złożone przez gminy z całej Polski.

Wniosek gminy Czechowice-Dziedzice został oceniony pozytywnie, w wyniku czego samorządowi został przyznany grant w wysokości 120 tysięcy zł na zakup 44 laptopów oraz 4 komputerów stacjonarnych (samej stacji bez monitora) dla łącznie 48 dzieci i młodzieży z rodzin byłych pracowników PPGR. Łączna kwota dofinansowania zakupu sprzętu wyniosła 98 252,40 zł.

- Gmina Czechowice-Dziedzice jako darczyńca zobligowana została do opracowania procedury monitorowania sprzętu oraz utrzymania efektów projektu grantowego, przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu. Darczyńcy przysługuje prawo żądania od obdarowanego składania oświadczeń raz w roku, które dotyczy posiadania darowanego sprzętu - poinformował czechowicki Urząd Miejski.

mp / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.