Edukacja

 • 5 marca 2023
 • wyświetleń: 5484

Studenci będą studiować na Uniwersytecie Bielsko-Bialskim?

Czy już wkrótce studenci będą studiować na Uniwersytecie Bielsko-Bialskim? To możliwe. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oficjalnie wypełniła ustawowy warunek, by stać się uniwersytetem. List w tej sprawie opublikował dr hab. inż. Jacek Nowakowski, rektor ATH.

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej · fot. ATH Bielsko-Biała


- W 1969 roku, w wyniku porozumienia ówczesnych władz Bielska-Białej z Politechniką Łódzką -​ która jako jedyna w kraju oferowała możliwość równoczesnego uruchomienia dwóch kierunków kształcenia, tj. mechanicznego i włókienniczego - powstała Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej. Na siedzibę uczelni przeznaczono części gmachu Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika przy ulicy Findera. Od tego czasu, przez ponad 30 lat Nasza Uczelnia kształciła przyszłych inżynierów - czytamy w liście dr hab. inż. Jacek Nowakowski, rektora ATH.

- W 2001 roku, dzięki zaangażowaniu władz Uczelni oraz przy wsparciu otoczenia społeczno-politycznego, nastąpiło przekształcenie Filii w samodzielną uczelnię - Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Działania te były poprzedzone żywą dyskusją w środowisku akademickim o nowej strukturze organizacyjnej i jej nazwie. Byli stronnicy utworzenia Politechniki, która kontynuowałaby wieloletnie tradycje kształcenia technicznego w naszym mieście, jak i zwolennicy rozszerzenia edukacji akademickiej o nauki społeczne i humanistyczne. Wymagania formalno-prawne, a także konieczność (w kontekście realnych możliwości) pozyskania kadry dla nowej uczelni, w tym pracowników samodzielnych, zdecydowały o powołaniu publicznej szkoły wyższej - Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - dodaje.

Nowa uczelnia bardzo dobrze odpowiadała na aktualne potrzeby rozwijającego się miasta, wpisując się w ogólny trend zmian społeczno-gospodarczych w Polsce. Z upływem kolejnych lat przybywało atrakcyjnych kierunków studiów, również w nowych dziedzinach nauki: dobrym tego przykładem są choćby studia z zakresu ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa. Równolegle bardzo intensywnemu rozwojowi podlegało także życie naukowe naszej Alma Mater. Kampus Akademii, mieszczący się obecnie w całości w budynkach przy ul. Willowej, jest efektem stale prowadzonej rozbudowy oraz modernizacji istniejącej infrastruktury badawczej, dydaktycznej i socjalnej.

- Od ponad dwóch dekad zatem działamy jako jedyna publiczna uczelnia akademicka w Bielsku-Białej. W tym czasie, a zwłaszcza w ostatnich latach, zarówno w Uczelni, jak i w różnych środowiskach miasta i regionu, wielokrotnie podejmowano dyskusję o działaniach mających na celu powołanie w Bielsku-Białej uniwersytetu. Jednakże, mimo postępującego rozwoju oraz zaangażowania władz, pracowników i studentów, Akademia Techniczno-Humanistyczna nie spełniała jak dotąd wymagań formalnych wymaganych do takiego przekształcenia - stwierdza rektor ATH.

Obecnie Akademia Techniczno-Humanistyczna prowadzi kształcenie na 22 kierunkach studiów, a także realizuje badania naukowe w 10 dyscyplinach (w 4 dziedzinach nauki). Te ostatnie, zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, poddane zostały w minionym roku procedurze ewaluacji.

W ostatnich dniach uczelnia otrzymała ostateczne wyniki tej oceny. Kształtują się one następująco:
 • językoznawstwo A,
 • informatyka techniczna i telekomunikacja B+,
 • inżynieria lądowa, geodezja i transport B+,
 • inżynieria materiałowa B+,
 • inżynieria mechaniczna B+,
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka B+,
 • literaturoznawstwo B+,
 • nauki o zarządzaniu i jakości B+,
 • nauki o zdrowiu B+,
 • pedagogika B+.


Warto przypomnieć, iż poszczególnym dyscyplinom przyznawane są kategorie naukowe: A+ (najwyższa), A, B+, B albo C. Od uzyskanej w ten sposób oceny zależą uprawnienia do prowadzenia kierunków studiów, interdyscyplinarnej szkoły doktorskiej czy nadawania stopni i tytułów naukowych. Ma ona także wpływ na kwotę subwencji, czyli środków finansowych otrzymywanych przez Uczelnię z budżetu państwa.

- Przede wszystkim jednak - zgodnie z Ustawą - uzyskanie odpowiednio wysokich kategorii naukowych pozwala na podjęcie realnych działań dotyczących przekształcenia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w Uniwersytet Bielsko-Bialski - podkreśla dr hab. inż. Jacek Nowakowski.

- Uważam, że Akademia spełnia wszystkie kryteria niezbędne do podjęcia takiej procedury. Jestem głęboko przekonany, iż jako Wspólnota Akademicka jesteśmy gotowi, by zrealizować to wyjątkowe przedsięwzięcie - potrzebne nie tylko dla dalszego rozwoju Naszej Uczelni, ale także potrzebne Bielsku-Białej i regionowi -zwraca uwagę rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej.

7 marca w Auditorium Maximum odbędzie się spotkanie, które poświęcone będzie działaniom planowanym w zakresie przekształcenia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w Uniwersytet Bielsko-Bialski - wspólnotę wszystkich nauk, pracowników i studentów. Zaproszenie zostało skierowane do pracowników, doktorantów i studentów ATH.

mp / czecho.pl

źródło: ATH Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.