czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

serwis foto

Reklama

Foto

  • 22 listopada 2021
  • wyświetleń: 591

Podsumowano Regionalne Inwestycje Terytorialne

Przebudowany dworzec autobusowy w Czechowicach-Dziedzicach · fot. UM Czechowice-Dziedzice
Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka podsumowało Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT), które są elementem wdrażania funduszy europejskich. Dzięki temu część środków pozostawiona jest w zarządzanie związkom lokalnych samorządów. Wśród inwestycji z perspektywy 2014-2020 były też te z terenu gminy Czechowice-Dziedzice.- Wprowadzone w perspektywie finansowej 2014-2020 bardzo pozytywnie wpłynęły na skuteczność pozyskiwania środków unijnych przez niewielkie gminy, ale także efektywność wydatkowania funduszy dzięki zintegrowaniu działań - podkreśla stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka.

W Polsce realizowane są 24 ZIT/RIT, z czego cztery w województwie śląskim w ramach subregionów: centralnego, zachodniego, północnego i południowego. Subregion południowy obejmuje powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała. W maju bieżącego roku rozstrzygnięto ostatni nabór dedykowany RIT subregionu południowego. Dzięki temu możliwe jest podsumowanie działań realizowanych w subregionie dzięki środkom RIT dla subregionu. Współpraca samorządów subregionu w tym zakresie umożliwiła dofinansowanie ze środków unijnych 219 projektów, co przekłada się na wykorzystanie ponad 99% całości alokacji.Stowarzyszenie Aglomeracja Beskidzka przygotowało film promujący Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - instrumentu wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. Skala zrealizowanych projektów jest bardzo duża, zatem w filmie możliwe było zaprezentowanie jedynie części z ponad 200 projektów, którymi mogą pochwalić się samorządy z obszaru subregionu.

Na realizację RIT subregion południowy otrzymał środki europejskie w wysokości ponad 105 mln euro (ok. 460 mln zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020). Dokumentem bazowym dla identyfikacji celów rozwojowych subregionu południowego i podstawowym kryterium przyznawania środków była Strategia RIT, obejmująca bardzo różne dziedziny rozwoju, sformułowane w ramach działań RPO WSL 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wśród Regionalnych Inwestycji Terytorialnych, które zostały zrealizowane na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, znalazły się przebudowa czechowickiego placu autobusowego, adaptacja budynku dawnego kompleksu basenowego znajdującego się przy Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach (skrzydło budynku szkoły) na warsztaty szkolne do praktycznej nauki zawodu dla uczniów tej szkoły oraz ZS SILESIA oraz modernizacja procesu kształcenia zawodowego w Szkole Specjalnej w Czechowicach-Dziedzicach.

mp / czecho.pl
źródło: Stowarzyszenie "Aglomeracja Beskidzka"

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.