czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Foto

  • 21 czerwca 2022
  • wyświetleń: 1033

Bielskie starostwo do rozbudowy. Ogłoszono przetarg na projekt

Koncepcja rozbudowy Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej o skrzydło wschodnie · fot. Dokumentacja przetargowa
Powiat bielski ogłosi przetarg na "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego o skrzydło wschodnie". Chodzi o siedzibę starostwa przy ulicy Piastowskiej w Bielsku-Białej.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej o skrzydło wschodnie. Obejmuje on m.in. opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z opracowaniem specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą "Rozbudowa budynku Starostwa Powiatowego o skrzydło wschodnie mieszczące wydział geodezji, archiwum oraz wielofunkcyjne sale konferencyjne. Budowa parkingu na 26 miejsc postojowych".

- Projekt rozbudowy zakłada dopasowanie architektury nowej części do obiektów istniejących wchodzących w skład kompleksu Starostwa i Urzędu Wojewódzkiego. Obiekty istniejące cechuje prosty układ bryłowy z bardzo rytmicznym rozmieszczeniem otworów okiennych na elewacjach. Architektura nowoprojektowanego obiektu nie mogła zdominować budynku istniejącego. Głównym założeniem jest utrzymanie architektury o układzie rytmicznym , bez dysonansów. Nadaje to obiektowi dostojności i skali odpowiedniej dla przeznaczenia. Decyzja o rozczłonkowaniu rozbudowy względem głównego korpusu budynku Starostwa poparta jest zarówno względami architektonicznymi jak i zagospodarowaniem terenu wokół budynku Starostwa - czytamy w koncepcji rozbudowy budynku Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej.

- Bardzo ważnymi elementami determinującymi rozplanowanie rozbudowy były parking oraz podziemna instalacja związana z pompą ciepła. Rozbudowa obiektu minimalizuje straty w ilości miejsc parkingowych (ubytek 4 miejsc). Rozbudowa nie powoduje konieczności wycinki drzew. Warunkiem dobrej kompozycji architektonicznej obiektu było odpowiednie wyeksponowanie elewacji od strony ulicy Piastowskiej jako elewacji najbardziej reprezentacyjnej. Dostęp do budynku został ułatwiony poprzez zaprojektowanie kolejnego wejścia. Jest to wejście od strony parkingu usytuowanego od strony północno-wschodniej. Ma ono na celu obsługę nowej klatki schodowej oraz dźwigu osobowego. Nowoprojektowana komunikacja pionowa zakłada obsługę wielofunkcyjnych sal konferencyjnych oraz Wydziału Geodezji - dodają autorzy dokumentu.

Nowy budynek będzie posiadał 930 m2 powierzchni zabudowy, 2780,5 m2 powierzchni użytkowej oraz kubaturę 12064 m3. Szerokość elewacji od strony ulicy Piastowskiej będzie wynosić 34,85 m, a wysokość - 12,45 m.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.