Foto

  • 1 sierpnia 2023
  • 6 sierpnia 2023
  • wyświetleń: 9939

Co z terenem dawnego czechowickiego Terpenu? Nowe informacje Starostwa Powiatowego

Odpady niebezpieczne na terenie byłych zakładów Terpen - 27.08.2022 · fot. Nadesłane przez czytelnika
Po pożarze w Przylepie, do którego doszło 22 lipca, na pierwsze strony gazet powrócił temat składowisk odpadów niebezpiecznych. Jedno z takich miejsc znajduje się także w Czechowicach-Dziedzicach, na terenie dawnego Terpenu. Co słychać w tej sprawie? Zapytaliśmy o to Starostwo powiatowe w Bielsku-Białej.

Przypomnijmy, teren byłego Terpenu, czyli jednego z wydziałów Rafinerii Czechowice, przez wiele osób nazywany jest "bombą ekologiczną". O usunięcie odpadów niebezpiecznych z tego miejsca od kilku lat starają się samorządy gminy i powiatu bielskiego, parlamentarzyści oraz społecznicy z grupy Czechowiczanie dla Przyrody.

Jesienią ubiegłego roku posłanka Mirosława Nykiel interpelowała do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie składowiska. Jak możemy przeczytać w odpowiedzi resortu, stan zbiorników, w których przechowywane są odpady, uległ pogorszeniu. Ponadto Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadzi postępowanie dotyczące wpisania terenu dawnego Terpenu do rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi.

Więcej na ten temat piszemy w artykule Co dalej z Terpenem? Jest odpowiedź Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Poseł Koperski zainterweniował w Ministerstwie Klimatu ws. Terpenu
Teren po dawnym Terpenie na zdjęciach Google · fot. Google Maps


Co obecnie słychać w sprawie terenu po czechowickim Terpenie? O odpowiedzi na kilka pytań poprosiliśmy starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej.

- Jakie działania do tej pory wykonano w sprawie składowiska odpadów niebezpiecznych na terenie dawnego Terpenu w Czechowicach-Dziedzicach?

- Teren przy ul. Pionkowej w Czechowicach-Dziedzicach jest to ok. 16-hektarowa nieruchomość po byłym Wydziale Terpen Rafinerii Czechowice S.A. Obecnie jest ona własnością Skarbu Państwa, w wieczystym użytkowaniu prywatnej firmy, która dzierżawi/dzierżawiła części nieruchomości różnym podmiotom gospodarczym.

Odpady zgromadzone przy ul. Pionkowej są wynikiem działalności kilku podmiotów: są to odpady po byłej czechowickiej rafinerii oraz odpady zgromadzone w czasie późniejszym przez podmioty prywatne. Te pierwsze, staraniem starosty bielskiego, zostały wpisane na listę historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi prowadzoną przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Doszło do tego w grudniu 2021 roku. Od tej decyzji odwołał się wieczysty użytkownik tego gruntu. Obecnie sprawa oczekuje na rozstrzygnięcie w drugiej instancji.

Jednym z podmiotów, które pozostawiły odpady na terenie przy ul. Pionkowej w Czechowicach-Dziedzicach był przedsiębiorca, któremu Starosta cofnął we właściwym trybie zezwolenie na zbieranie odpadów, z uwagi na naruszenia tego zezwolenia. Starosta prowadził, leżące w granicach jego kompetencji, administracyjne postępowanie egzekucyjne, zmierzające do wyegzekwowania obowiązku usunięcia zgromadzonych odpadów wobec przedsiębiorcy - sprawcy nagromadzenia części odpadów przy ul. Pionkowej.

Obecnie prowadzone jest jednak w stosunku do wyżej wymienionego podmiotu sądowe postępowanie upadłościowe, w związku z czym prowadzone wcześniej przez Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej administracyjne postępowanie egzekucyjne uległo umorzeniu z mocy prawa, nie doprowadzając do oczekiwanego przez nas pozytywnego skutku.

- Czy na terenie dawnego Terpenu nadal składowane są odpady niebezpieczne?

- Jak wyżej wskazano, na przedmiotowym terenie znajdują się dotychczas zdeponowane odpady. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej nie posiada wiedzy, aby dochodziło tu do składowania nowych odpadów.

- Czy terenem udało się zainteresować jakieś podmioty? W styczniu Starostwo informowało, że były nim zainteresowane 2 firmy, jednak trudnością był warunek, aby po zakupie terenu zajęły się usunięciem odpadów niebezpiecznych.

- Kwestia doprowadzenia do zmiany właściciela terenu przy ul. Pionkowej w Czechowicach-Dziedzicach nie leży w kompetencjach Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. Przypomnę, że nieruchomością włada prywatny podmiot w ramach prawa użytkowania wieczystego. Prawdą jest, według wiedzy starosty, że w ostatnim czasie, pojawiały się podmioty zainteresowane zakupem nieruchomości przy ul. Pionkowej, które w porozumieniu z obecnym użytkownikiem wieczystym, rozpoznawały możliwości i ryzyka związane z przejęciem terenu oraz brały pod uwagę konieczność usunięcia nagromadzonych odpadów. Niemniej, na chwilę obecną Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej nie posiada wiedzy o ewentualnej zmianie podmiotu władającego wyżej wymienionym terenem.

Starostwo Powiatowew Bielsku-Białej


Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.