Foto

  • 17 października 2023
  • 22 października 2023
  • wyświetleń: 13257

Zabytek zmienił swoje oblicze. Wkrótce wprowadzi się do niego AZK

Nowa siedziba AZK - zdjęcia z października · fot. UM Czechowice-Dziedzice
Zakończyła się termomodernizacja byłego Zespołu Szkół Specjalnych przy ulicy Legionów w Czechowicach-Dziedzicach. Jeszcze w tym roku, po zakończeniu rewitalizacji budynku na potrzeby administracyjne i społeczne, do obiektu przeniesie się Administracja Zasobów Komunalnych.

W pierwszym etapie zabytkowy budynek przeszedł termomodernizację w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii - etap II".

Zakres prac obejmował m.in. izolacje ścian i dachu, wymianę stolarki drzwiowej i stolarki okiennej, docieplenie elewacji budynku, pokrycie dachu. Ponadto zmodernizowany został system grzewczy poprzez wykonanie instalacji ogrzewania, zabudowę kotłowni gazowej, wykonanie instalacji wewnętrznej gazu. Dodatkowo w pierwszym etapie inwestycji zakończono roboty instalacyjne, które objęły wykonanie instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej i klimatyzacji.

Zabytek zmienił swoje oblicze. Wkrótce wprowadzi się do niego AZK
Zabytek zmienił swoje oblicze. Wkrótce wprowadzi się do niego AZK · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka Niskoemisyjna, działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT.

Równolegle trwa drugi etap rewitalizacji zabytkowego budynku na potrzeby administracyjne i społeczne (siedziba AZK). Prace obejmują m.in.: roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne i wykończeniowe, zabudowę urządzenia dźwigowego, konserwatorski remont elewacji budynku, roboty elektryczne, wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie nawierzchni utwardzonych.

Zabytek zmienił swoje oblicze. Wkrótce wprowadzi się do niego AZK
Zabytek zmienił swoje oblicze. Wkrótce wprowadzi się do niego AZK · fot. UM Czechowice-Dziedzice


Zadanie jest finansowane z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pod nazwą "Rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego Zespołu Szkół Specjalnych w Czechowicach-Dziedzicach na potrzeby administracyjne i społeczne" w ramach Instrumentu Finansowego wdrażanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 10: Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Działanie 10.4: Poprawa stanu środowiska miejskiego.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.