Foto

  • 27 października 2023
  • 29 października 2023
  • wyświetleń: 2867

Zmodernizowano 25,3 km sieci wodociągowych. Podsumowano inwestycję za blisko 18 000 000 zł

Zmodernizowano 25,3 km sieci wodociągowych. Podsumowano inwestycję za blisko 18 000 000 zł · fot. PWiK Czechowice-Dziedzice


Ulica Zamkowa w Czechowicach-Dziedzicach - 16.02.2023 · fot. Nadesłane przez czytelniczkę / Agnieszka
Spółka PWiK Czechowice-Dziedzice podsumowała projekt "Regulacja gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice - etap 2". Koszt inwestycji, dofinansowanej ze środków Funduszu Spójności, wyniósł 17 862 501,58 zł.

Jak poinformowało Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach, projekt był "drugą tak poważną zrealizowaną inwestycją służącą poprawie gospodarki wodno-ściekowej w naszej gminie." PWiK było podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu, a jego beneficjentem jest Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej.

Zakres rzeczowy, jaki udało się zrealizować w ramach PWiK w Czechowicach-Dziedzicach, to modernizacja sieci wodociągowej przez przebudowę nieefektywnie funkcjonujących i nieszczelnych odcinków, co ograniczyło straty wody w sieci i poprawiło niezawodność systemu zaopatrzenia w wodę w aglomeracji czechowickiej. Ponadto zakupiono specjalistyczny sprzęt do diagnostyki nieszczelności na sieci wodociągowej oraz zmodernizowanych zostało około 25,3 km sieci wodociągowych.

Prace budowlane zostały zrealizowane w ramach kilku kontraktów:
  • Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowice-Dziedzice - Południe. Część 1.,
  • Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowice-Dziedzice - Południe. Część 2.,
  • Kontrakt III: Modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowic-Dziedzic-Północ - Część 2 (podzadanie 29, 30),
  • Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowice-Dziedzice - Południe. Część 3.2,
  • Kontrakt IV: Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej na obszarze Czechowice-Dziedzice - Południe. Część 3.3,
  • Kontrakt IV - Modernizacja sieci wodociągowej w Czechowicach-Dziedzicach - Południe, Część 3.3 (podzadanie 27 - ul. Stawowa).


Zadania zostały zrealizowane w systemie "Projektuj i buduj" co oznacza, że wykonawca wyłoniony w trybie przetargu publicznego nieograniczonego odpowiadał za wykonanie projektu budowlanego oraz realizacje robót budowlano-montażowych.

Wśród celów społeczno-gospodarczych znajdowały się liczba mieszkańców korzystających ze zmodernizowanego wodociągu, która wyniosła około 10 500 osób oraz poprawa standardu i jakości życia mieszkańców i stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję zanieczyszczeń gleby i wód.

Prace związane z modernizacją sieci wodociągowej były prowadzone na następujących ulicach: Kamionka, Fiołkowa, Konwalii, Napierskiego, Zawiła, Zawiła boczna, Tulipanów, Hiacyntów, Przebiśniegów, Terenowa, Krokusów, Orchidei, Jaskółcza, Słowicza, Podlarysz, Różanej, Chabrowej, Krętej, Zamkowej, Kruczej, Żurawiej, Pawiej i Cienistej, Lipowskiej, Krętej, Partyzantów, Cicha, Cienista, Brzozowa, Klonowa, Junacka, Komorowicka, Kwiecista, Olszyna, Robotnicza, Rolna, Rzeczna, Włókiennicza, Dożynkowa, Ligocka, Podkępie, Stawowa, Brzeziny, Mazańcowicka, Kopernika, Malczewskiego, Gałczyńskiego, Wyspiańskiego, Szkolna, Michałowicza, Łagodna, Ligonia, Polna, Węglowa, Topolowa.

W ramach inwestycji wykonane zostały także odtworzenia nawierzchni ulic, gdzie wykonywane były roboty związane z wykonaniem sieci wodociągowej jak i kanalizacji sanitarnej. Odtworzenia te współfinansowane były przez PWiK w Czechowicach-Dziedzicach, PIM w Czechowicach-Dziedzicach oraz gminę Czechowice-Dziedzice.

Przypomnijmy, to właśnie odtworzenia nawierzchni ulic stały się najbardziej uciążliwą częścią inwestycji dla mieszkańców. Ulice, w których została przeprowadzona - między innymi Lipowska i Zamkowa - długo musiały czekać na nowy asfalt. Pisaliśmy o tym m.in. w lutym bieżącego roku w artykule "Czechowicki tor przeszkód. Kiedy odtworzenia dróg?".

mp / czecho.pl

źródło: PWiK Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.