Foto

  • 25 stycznia 2024
  • 28 stycznia 2024
  • wyświetleń: 5671

Nowoczesne laboratoria i pracownie. Ambitne plany dotyczące dawnego komisariatu policji

Dawny budynek komisariatu policji w Czechowicach-Dziedzicach - 15.01.2024 · fot. mp / czecho.pl
Podczas sesji Rady Miejskiej we wtorek 23 stycznia czechowiccy radni wyrazili zgodę na przystąpienie gminy Czechowice-Dziedzice do Agencji Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej. Samorząd wniesie niepieniężny wkład do spółki w postaci dawnego komisariatu policji przy ul. Łukasiewicza. Znamy szczegółowe plany dotyczące tego obiektu.

Przypomnijmy, jak informowaliśmy w artykule "Dawny komisariat policji nie będzie już szpecił ul. Łukasiewicza? Wiemy, co ma tam powstać", w projekcie uchwały, który trafił do czechowickich radnych możemy przeczytać, że gmina wniesie jako wkład niepieniężny do spółki prawo użytkowania wieczystego działki i budynków o powierzchni 0,1669 ha, a także prawa własności budynku nr 4, położonych przy ulicy Łukasiewicza w Czechowicach-Dziedzicach - to dawny komisariat policji. W zamian gmina ma objąć akcje spółki ARR.

- Wartość rynkowa przedmiotowej nieruchomości wynosi 2 653 098 zł i została ustalona na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego - możemy przeczytać w projekcie uchwały. Na wyżej wymienionej nieruchomości Agencja Rozwoju Regionalnego zrealizuje projekt pod nazwą "Beskidzki HUB - Centrum Innowacji Cyfrowych i Nowoczesnych Technologii wraz z lokalnymi inkubatorami przedsiębiorczości i wspierania firm typu start-up".

O szczegółach planów wobec wyżej wymienionej nieruchomości mówił podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej Mariusz Kłusak, wiceprezes Agencji Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej. Jak powiedział, projekt jest dofinansowany z Funduszy Sprawiedliwej Transformacji, a obecnie przyznane jest 137 milionów złotych dotacji.

- Jest on przewidziany do realizacji w Czechowicach-Dziedzicach, Bielsku-Białej, Żywcu i Strumieniu. Skupia się na wytworzeniu infrastruktury która ma wspierać w sposób technologiczny nowo powstające firmy. Pozyskane pieniądze mają być przeznaczone na rewitalizację terenów zdegradowanych, a takim jest między innymi ten przy ulicy Łukasiewicza. Ma za zadanie wytworzyć przede wszystkim labolatoria, w których będzie można wytwarzać nowe prototypy, a w konsekwencji nowe produkty oraz usługi i komercjalizować je na rynku - dodał przedstawiciel bielskiej ARR.

W Czechowicach-Dziedzicach pomysł skupia się w kierunku historycznych doświadczeń - biopaliwach i paliwach syntetycznych. W związku z tym na nieruchomości przy ulicy Łukasiewicza mają zostać wybudowane przestrzenie biurowe oraz przede wszystkim przestrzenie laboratoryjne w których firmy będą inwestowały w paliwa przyszłości.

- Projekt jest skupiony na konkretnych branżach, które w przyszłości mają wzmocnić gospodarkę subregionu południowego województwa śląskiego. Ma być on odpowiedzią na łagodzenie skutków zamykania się tradycyjnych przemysłów, na przykład węglowego, ciężkiego metalowego, hutniczego. To, co skupia się na tym projekcie, to wytworzenie nowych podmiotów, produktów i usług - podkreślił wiceprezes Kłusak.

Oprócz infrastruktury, która ma zostać wybudowana w ramach dofinansowania, będzie funkcjonował fundusz finansowy, który już istnieje w ramach Agencji Rozwoju Regionalnego. Mowa tutaj o otrzymaniu różnego rodzaju dotacji czy też instrumentów finansowych, na przykład funduszy na powołanie nowych spółek, które będą funkcjonowały w ramach wybudowanej infrastruktury, czy też na badania i rozwój.

Maksymalny poziom dofinansowania inwestycji polegającej na rewitalizacji nieruchomości przy ul. Łukasiewicza to 85%, a pozostała część to środki finansowe Agencji Rozwoju Regionalnego. Jak wygląda jej perspektywa czasowa? W pierwszym kwartale 2024 roku ARR chce złożyć wniosek o dofinansowanie, a uzyskanie jej będzie prawdopodobnie możliwe na przełomie drugiego i trzeciego kwartału.

- Następnie, po podpisaniu umowy na dofinansowanie, rozpocznie się projektowanie nowych nieruchomości - potrwa to rok, być może półtora roku. Później będzie trwał okres wytworzenia infrastruktury - to okres dwóch lat. Fizyczna realizacja projektu to 2027 rok - podsumował Mariusz Kłusak który dodał, że do projektu będą mogły wejść nie tylko start-upy, ale także już istniejące firmy, które wniosą do niego swój know-how.

W ramach podwyższonego kapitału zakładowego gmina Czechowice-Dziedzice obejmie 6781 akcji - będzie na ten moment trzecim największym akcjonariuszem Agencji Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej.

Ostatecznie radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie zgody na przystąpienie gminy Czechowice-Dziedzice do Agencji Rozwoju Regionalnego w Bielsku-Białej.

Całość dyskusji na temat projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Czechowice-Dziedzice do spółki akcyjnej Agencja Rozwoju Regionalnego z siedzibą w Bielsku-Białej oraz na wniesienie wkładu niepieniężnego (aportu) do tej spółki można obejrzeć TUTAJ - od 34.00:00.

mp / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.