Foto

  • 5 czerwca 2024
  • 8 czerwca 2024
  • wyświetleń: 13922

Jest przetarg na budowę wiaduktu w ciągu DK-1. Skorzystamy z niego za 2 lata

Wizualizacja, w ramach koncepcji, przejazdu pod DK-1 · fot. UM Czechowice-Dziedzice
Gmina Czechowice-Dziedzice ogłosiła przetarg na budowę wiaduktu drogowego w ciągu DK-1 nad projektowaną nową drogą gminną. Inwestycja zostanie przeprowadzona w formule "projektuj i buduj".

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej, pełno-branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, oraz wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych zezwoleń i decyzji administracyjnych.

W dokumentacji przetargowej możemy przeczytać, że projektowane parametry dwóch bliźniaczych wiaduktów drogowych w ciągu DK-1 umożliwią lokalizację nowej drogi publicznej, która będzie posiadać jezdnie o szerokości około 7 metrów, a także chodnik o szerokości około 2,3 m oraz dwukierunkową ścieżką rowerową.

Skrajnia obiektu mostowego o wysokości około 4,5 m umożliwi swobodny przejazd autobusów komunikacji miejskiej. Projektowana długość obiektu mostowego to około 26 metrów.

Wraz z przeprowadzaną inwestycją niezbędne będą również do wykonania roboty towarzyszące, w tym przebudowa ekranów akustycznych, budowa kanalizacji deszczowej oraz montaż oświetlenia ulicznego. Ważnym elementem będzie też przebudowa przepustu pod drogą krajową nr 1 w ciągu Potoku Czechowickiego - będzie polegać na udrożnieniu spływu wód opadowych (odwodnienie DK-1) z terenów osiedla Czechowice Górne (w rejonie ulic Bukowej, Kopernika i Mazańcowickiej).

Firmy, które chcą wziąć udział w przetargu mają czas do godziny 12.00 we wtorek 18 czerwca na składanie swoich ofert. Termin związania ofertą to 30 dni. Od tego czasu wykonawca zadania będzie miał 24 miesiące na jego realizację.

Według planu zamówień publicznych na 2024 rok orientacyjna wartość zamówienia to 10 256 384,49 złotych. W ubiegłym roku inwestycja otrzymała dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.