Foto

  • 11 czerwca 2024
  • 16 czerwca 2024
  • wyświetleń: 8368

Ruszyła inwestycja warta 1,7 mld zł. Linię z Zabrzega przez Chybie do Zebrzydowic czeka rewolucja

Wizualizacje stacji na linii z Zabrzega do Zebrzydowic oraz mostu w Zebrzydowicach · fot. PKP PLK


Odcinek Zabrzeg - Zebrzydowice przed rozpoczęciem modernizacji - 5.2024 · fot. PKP PLK
Rozpoczęła się modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice - informuje PKP PLK. Jednym z kluczowych elementów inwestycji będzie budowa nowego mostu kolejowego w Zebrzydowicach. Obiekt umożliwi korektę przebiegu linii kolejowej. W efekcie pociągi będą sprawniej kursować w kierunku granicy z Czechami oraz z Zebrzydowic do Zabrzega i dalej - do Goczałkowic, Tychów czy Katowic.

Dzięki realizacji inwestycji sprawniejsze będą podróże z Zabrzega do Zebrzydowic i do granicy z Czechami. Podróżni wygodniej wsiądą do pociągów z przebudowanych stacji Chybie i Zebrzydowice oraz przystanków Zabrzeg Czarnolesie, Pruchna, Drogomyśl. Zadanie zwiększy dostępność do kolei, także dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. W ramach prac planowana jest przebudowa ponad 100 km torów i 120 km sieci trakcyjnej, co wpłynie na podniesienie prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h. Zwiększy się bezpieczeństwo na 25 obiektach inżynieryjnych.

Rewolucja czeka Chybie. Na tamtejszej stacji kolejowej ma być w sumie 8 torów zelektryfikowanych, a na perony będzie wiódł tunel zarówno z kierunku północnego jak i południowego. Stacja ma być sterowana z LCS Czechowice-Dziedzice. W ramach projektu założono między innymi likwidację przejazdu w ciągu ul. Bielskiej - w zamian ma zostać wybudowany wiadukt drogowy. Ponadto zostanie wybudowany tunel z chodnikiem i ścieżką rowerową, który połączy ciągi w ul. Dworcowej i Towarowej wraz z wyjściami na peron, przejście podziemne dla pieszych wraz ze ścieżką rowerową w ciągu ul. Bielskiej, a także nowa kładka lub tunel dla pieszych na ul. Pileckiego, Kopernika.

Wizualizacje stacji na linii z Zabrzega do Zebrzydowic oraz mostu w Zebrzydowicach
Wizualizacje stacji na linii z Zabrzega do Zebrzydowic oraz mostu w Zebrzydowicach · fot. PKP PLK


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z wykonawcą - konsorcjum firm Trakcja S.A. (lider), Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o. (partner); ALSTOM ZWUS sp. z o.o. (partner) w ramach zadania "Prace na podstawowych ciągach pasażerskich (E 30 i E 65) na obszarze Śląska, Etap I linia E 65 na odcinku Zabrzeg - Zebrzydowice (granica państwa)".

Roboty budowlane rozpoczęły się w połowie maja. Planowane zmiany w komunikacji będą z wyprzedzeniem przekazywane mieszkańcom. Zakończenie prac jest przewidziane w grudniu 2027 roku. Wartość zadania to prawie 1,7 mld zł netto. Dofinansowanie pochodzi z Unii Europejskiej z instrumentu CEF "Łącząc Europę".

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują wielką inwestycję od Będzina przez Sosnowiec, Katowice, Tychy, Pszczynę, Zabrzeg do granicy z Czechami w Zebrzydowicach. Łączna wartość zadania to ok. 7 mld zł netto, z czego ponad 6 mld zł netto pochodzi ze środków unijnych w ramach instrumentu CEF "Łącząc Europę". Prace realizowane są na odcinku Będzin - Katowice Szopienice Płd. oraz Tychy - Goczałkowice. Odcinek Katowice Piotrowice - Tychy jest w trakcie postępowania przetargowego na dokumentację projektową. Zakończyły się prace budowlane na linii od Goczałkowic-Zdroju do Zabrzegu.

mp / czecho.pl

źródło: PKP PLK

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.