czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Gorące tematy

  • 12 października 2022
  • 16 października 2022
  • wyświetleń: 7100

Policjanci zakończyli postępowanie w sprawie pożaru w Zabrzegu

Policjanci z Czechowic-Dziedzic zakończyli postępowanie w sprawie pożaru 150 bali słomy, który wybuchł w Zabrzegu na początku września. Sprawa od początku budziła kontrowersje wśród mieszkańców. Jak się okazało, potwierdziły się ustalenia naszego portalu, a do pożaru doszło najprawdopodobniej w wyniku nieostrożnego obchodzenia się z ogniem przez dwóch uczniów szkoły podstawowej.

Reklama

Interwencja straży pożarnej przy ul.Waryńskiego w Zabrzegu - 7.09.2022 · fot. OSP Ligota, OSP Bronów, OSP Dziedzice
Interwencja straży pożarnej przy ul.Waryńskiego w Zabrzegu - 7.09.2022 · fot. OSP Ligota, OSP Bronów, OSP Dziedzice + nadesłane przez czytelników


Przypomnijmy, że 7 września w rejonie skrzyżowania ulic Waryńskiego i Objazdowej w Zabrzegu doszło do pożaru. Ogień strawił blisko 150 bali słomy, a właściciel szacował straty na ponad 20 tysięcy złotych. Z pożarem walczyło 9 zastępów straży pożarnej, ogień trzeba było dogaszać jeszcze następnego dnia, a w hydrantach zabrakło potrzebnej strażakom wody.


Interwencja straży pożarnej przy ul.Waryńskiego w Zabrzegu - 7.09.2022 · fot. OSP Ligota, OSP Bronów, OSP Dziedzice
Interwencja straży pożarnej przy ul.Waryńskiego w Zabrzegu - 7.09.2022 · fot. OSP Ligota, OSP Bronów, OSP Dziedzice + nadesłane przez czytelników


Początkowo sprawa nie rokowała na wykrycie jej sprawców. Z takimi ustaleniami nie zgadzali się okoliczni mieszkańcy, a redakcja otrzymywała informacje, że sprawcami mogli być dwaj uczniowie 5. klasy jednej ze szkół podstawowych w powiecie bielskim. Jaka jest prawda? - Niewygodna - lakonicznie odpowiadał pytany wtedy o sprawę jeden z mieszkańców, który prosił o anonimowość.


Pierwsze, nieoficjalne ustalenia wskazywały, że pożar spowodowali nieletni, którzy mieli nieostrożnie posługiwać się ogniem w rejonie, gdzie doszło do jego wybuchu. Podobne informacje przekazywał nam świadek zdarzenia. Wynikało z nich, że na miejscu zostali ujęci dwaj nieletni chłopcy, których przekazano policjantom. Bielska komenda w oficjalnym komunikacie zaprzeczała, żeby stróże prawa mieli zatrzymać jakieś osoby podejrzane o podłożenie ognia.


Pożar został zakwalifikowany jako wykroczenie nieostrożnego obchodzenia się z ogniem, a jego wyjaśnieniem zajęli się policjanci z czechowickiego komisariatu. Zapytaliśmy o finał tego postępowania oficera prasowego KMP w Bielsku-Białej. Asp. Szt. Katarzyna Chrobak poinformowała nas, że czynności wyjaśniające zostały zakończone skierowaniem wniosku do pszczyńskiego sądu rodzinnego. Mundurowi ustalili sprawców zaprószenia ognia, okazali się nimi dwaj nieletni chłopcy, mieszkańcy powiatu bielskiego. O ich dalszym losie zdecyduje teraz sąd rodzinny. Jak ustalił nasz portal, to dwaj uczniowie 5. klasy, którzy zostali ujęci na miejscu pożaru przez świadka feralnego zdarzenia.


Jeśli ustalenia policjantów z czechowickiej "wykroczeniówki" potwierdzi pszczyński sąd rodzinny, to oceni ich zachowanie zgodnie z zasadami ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Zgodnie z art. 6 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, sąd może:


1) udzielić upomnienia;

2) zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego, lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu, lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia;

3) ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekuna;
4) ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania - udzielających poręczenia za nieletniego;

5) zastosować nadzór kuratora;

6) skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji społecznej lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją;

7) orzec zakaz prowadzenia pojazdów;

8) orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego;

9) orzec umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w rodzinie zastępczej zawodowej, która ukończyła szkolenie przygotowujące do sprawowania opieki nad nieletnim;

10) orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym.

rosz / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.