czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Najnowsze

  • 6 grudnia 2021
  • wyświetleń: 1411

Będzie remont ostatniego odcinka ulicy Łukasiewicza?

Do władz powiatu bielskiego trafiła interpelacja radnej Rady Powiatu Ewy Kmiecik-Wronowicz w sprawie remontu fragmentu ulicy Łukasiewicza od skrzyżowania z ulicą Prusa do torów kolejowych. Na pismo radnej odpowiedział Andrzej Płonka, starosta bielski.

Łukasiewicza, rafineria
Radna pyta starostę o zmianę organizacji ruchu na ul. Łukasiewicza · fot. mp / czecho.pl


- Zwracam się z uprzejmą prośbą o realizację projektu przebudowy - remontu ulicy Łukasiewicza od skrzyżowania z ulicą Prusa aż do torów kolejowych. W ramach robót remontowych proszę również o wyremontowanie zatoki parkingowej przy sklepie PSS "Społem" ul. Łukasiewicza 2 w Czechowicach- Dziedzicach - czytamy w piśmie radnej powiatowej Ewy Kmiecik-Wronowicz.

Na interpelację radnej odpowiedział starosta bielski, Andrzej Płonka. - Powiat bielski sukcesywnie realizuje inwestycje na drogach powiatowych. Z uwagi jednak na posiadane środki finansowe własne do realizacji w pierwszej kolejności przeznaczane sąte inwestycje, dla których Istnieje możliwość pozyskania dotacji ze źródeł zewnętrznych. Programy unijne, rządowe oraz środki z rezerwy budżetu państwa umożliwiają bowiem samorządom realizację kosztownych inwestycji, ale otrzymanie takiego dofinansowania zawsze uzależnione jest od spełnienia ściśle określonych kryteriów podlegających ocenie merytorycznej. Przedmiotowy odcinek drogi ul. Łukasiewicza w Czechowicach - Dziedzicach nie wpisuje się w żaden obecnie funkcjonujący program, z którego moglibyśmy pozyskać środki finansowe na realizację tej przebudowy. Jednocześnie informuję, że sporządzona dokumentacja obejmuje swym zakresem przebudowę wskazanej zatoki parkingowej - poinformował samorządowiec.

- Pragnę ponadto zaznaczyć, ż e na lata kolejne na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice zaplanowane zostały do realizacji kompleksowe przebudowy znaczących odcinków dróg, których realizacja ostatecznie będzie jednak zależna od otrzymania dotacji ze źródeł zewnętrznych. W sierpniu bieżącego roku złożony został wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowy odcinka ul. Węglowej w Czechowicach-Dziedzicach. Aktualnie oczekujemy na rozstrzygnięcie naboru - dodał starosta.

- Sporządzone zostały również projekty na trzy odcinki ul. Legionów, dla których w pierwszym rzędzie starać się będziemy o uzyskanie dofinansowania, dlatego przebudowa ul. Łukasiewicza będzie musiała jeszcze trochę poczekać - podsumował Andrzej Płonka.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.