czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Najnowsze

  • 8 grudnia 2021
  • wyświetleń: 1298

Powiat nie ma planów przebudowy ul. Mazańcowickiej

Powracamy do sprawy remontu fragmentu ulicy Mazańcowickiej od skrzyżowania z ulicą Ligocką do Szkoły Podstawowej nr 1. Na interpelację radnej powiatowej Ewy Kmiecik-Wronowicz odpowiedział Andrzej Płonka, starosta bielski.

Jest wniosek do władz powiatu o remont ul. Mazańcowickiej
Powiat nie ma planów przebudowy ul. Mazańcowickiej · fot. Google Street View


Przypomnijmy, jak informowaliśmy 27 listopada, do władz powiatu bielskiego trafiła interpelacja radnej Rady Powiatu Ewy Kmiecik-Wronowicz w sprawie remontu ulicy Mazańcowickiej w Czechowicach-Dziedzicach. Dotyczy on fragmentu drogi od skrzyżowania z ulicą Ligocką do Szkoły Podstawowej nr 1. Radna zwróciła się z prośbą o zaprojektowanie i remont ulicy Mazańcowickiej od skrzyżowania z ulicą Ligocką w kierunku Szkoły Podstawowej nr 1 i firmy Vamax w imieniu mieszkańców Osiedla "Centrum" i Osiedla "Czechowice Górne" oraz użytkowników ruchu drogowego. Członkini Rady Powiatu zwróciła się również z prośbą o wybudowanie chodnika dla pieszych oraz utwardzenie poboczy, w ramach przedmiotowego remontu.

Na pismo radnej Kmiecik-Wronowicz odpowiedział starosta bielski, Andrzej Płonka. - Powiat bielski czyni starania, aby zaspokoić potrzeby swoich mieszkańców, które pomimo ciągłego realizowania szeregu inwestycji, nadal są znaczne. Ze względu na ograniczone możliwości finansowe, posiadane środki w pierwszej kolejności przeznaczamy na inwestycje z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, obejmujące swym zakresem kompleksową przebudowę odcinków dróg powiatowych, które uzyskały, bądź mają możliwość uzyskania dofinansowania zewnętrznego - czytamy w odpowiedzi samorządowca.

- W ostatnich latach na terenie gminy Czechowice-Dziedzice zrealizowany został szereg inwestycji polegających na kompleksowej przebudowie dróg, a na realizację w nadchodzących latach oczekują kolejne dokumentacje. Wskazana przez Panią droga powiatowa ul. Mazańcowicka nie jest aktualnie planowana do przebudowy. Niemniej jednak, mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie, na drodze planowane jest wprowadzenie rozwiązania mającego na celu uspokojenie ruchu. W bieżącym roku sporządzona została koncepcja z wariantami proponowanych rozwiązań. Po wybraniu wariantu docelowego sporządzona zostanie właściwa dokumentacja, która w następnej kolejności zostanie wdrożona - dodał starosta bielski.

- Pragnę jednocześnie przypomnieć, że od początku istnienia powiatu, zadania związane tylko z budową chodników wciągach dróg powiatowych lub ich remontem realizowane są głównie staraniem i z budżetu właściwych terenowo gmin, na zasadzie wzajemnych porozumień pomiędzy gminą, a powiatem bielskim. Mając na uwadze powyższe, pożądanym jest, aby gmina, planując rozwój budownictwa mieszkalnego jednorodzinnego na danym obszarze, podjęła jednocześnie działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa swoich mieszkańców obejmujące budowę lokalnych ciągów pieszych - podsumował Andrzej Płonka.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.