czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Najnowsze

  • 24 czerwca 2022
  • wyświetleń: 630

Zarząd powiatu bielskiego z wotum zaufania i absolutorium

W czwartek, 23 czerwca odbyła się kolejna sesja Rady Powiatu Bielskiego. Jej głównymi punktami były przyjęcie raportu o stanie powiatu, sprawozdania finansowego, a także głosowanie nad wotum zaufania i absolutorium dla zarządu powiatu.

Zarząd powiatu bielskiego z wotum zaufania i absolutorium
Zarząd powiatu bielskiego z wotum zaufania i absolutorium · fot. Powiat bielski


- W odniesieniu do całego minionego roku trudno nie odnieść się do pandemii, która bardzo mocno wpłynęła na wszystkie dziedziny naszego życia, również tego samorządowego. Niewątpliwie za największy ubiegłoroczny sukces możemy uznać to, że mimo wielu utrudnień i konieczności błyskawicznego zaadaptowania się do funkcjonowania w zmienionej rzeczywistości, udało się nam zachować najwyższą jakość obsługi mieszkańca, przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa naszym pracownikom. Kluczową miarą sukcesu jest - wspominane już - wysokie miejsce w ogólnopolskim rankingu Związku Powiatów Polskich - mówił przed rozpatrzeniem raportu o stanie Powiatu Bielskiego za 2021 starosta bielski Andrzej Płonka.

- Niebagatelny wpływ na płynność pracy Starostwa i wszystkich naszych jednostek organizacyjnych miało wieloletnie doświadczenie oraz ogromne zaangażowanie całej Rady Powiatu, Zarządu, Naczelników, Dyrektorów Jednostek i wszystkich urzędników i pracowników. Jako samorząd powiatowy jesteśmy świadomi, że nasi mieszkańcy są ludźmi ambitnymi nakierowanymi na sukces, a My jako samorząd możemy im w tym tylko pomóc. Nasza służebna rola w tym zakresie nie ulegnie zmianie - dodał samorządowiec.

Raport o stanie Powiatu Bielskiego został przyjęty jednogłośnie.

Rozpatrując sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2021 rok starosta bielski mówił: budżet za 2021 rok wykonany został: po stronie DOCHODÓW - 146.655.508,59 zł, tj. 106,0% planu, 138.377.655,41 zł po stronie WYDATKÓW. Wysoka realizacja DOCHODÓW wynikająca głównie z wpływu uzupełnienia subwencji ogólnej oraz zaliczek z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg spowodowała, że ubiegły rok zamknęliśmy NADWYŻKĄ na poziomie 10.750.743,75 zł wobec planowanego DEFICYTU w kwocie 9.501.915,69 zł. Jak co roku, znaczące kwoty pozyskaliśmy do budżetu ze środków zewnętrznych: z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych - 3.020.000,00 zł,z pomocy finansowej gmin otrzymaliśmy - 5.038.000,00 zł, ze środków budżetu państwa - ponad 15.200.000,00 zł.

Także jednogłośnie zostało przyjęte przez radnych powiatu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2021 rok.

Po przedstawieniu wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za rok 2021, po przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Bielsku-Białej, po prezentacji stanowisk klubów radnych w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2021 rok radni powiatu bielskiego jednogłośnie udzielili absolutorium dla Zarządu Powiatu za 2021 rok.

mp / czecho.pl
źródło: Powiat Bielski

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.