Najnowsze

  • 3 kwietnia 2023
  • 4 czerwca 2023
  • wyświetleń: 14012

Kwalifikacja wojskowa dla osób z gminy. Kto zostanie wezwany?

Za nami:

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach informuje, że na terenie powiatu bielskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

wojsko
Kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu gminy Czechowice-Dziedzice - zdj. ilustracyjne · fot. UM Bielsko-Biała


Kwalifikacja wojskowa dla osób z powiatu bielskiego zostanie przeprowadzona od 31 maja do 14 lipca, z wyłączaniem dnia 9 czerwca. Dla osób z terenu gminy Czechowice-Dziedzice wyznaczono termin od 2 do 14 czerwca.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie wzywa się:

a) mężczyzn urodzonych w 2004 roku,

b) mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,

c) osoby, które w latach 2021-2022:
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby
  • wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
  • zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,


d) kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.60 ust.7 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny,

e) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dla wyżej wymienionych osób, zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miasta Szczyrk; miast i gmin: Czechowice-Dziedzice, Wilamowice; gmin: Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka i Wilkowice - przeprowadzona zostanie w Bielsku-Białej przy ul. E. Plater 14, siedzibie Bielskiego Pogotowia Ratunkowego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 12.00.

Pełną treść obwieszczenia wojewody śląskiego o kwalifikacji wojskowej można znaleźć tutaj.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.