Najnowsze

  • 25 maja 2023
  • 27 maja 2023
  • wyświetleń: 7122

Wykonawca uchyla się od naprawy usterek w Parku Świętej Barbary

Wykonawca Parku Świętej Barbary, spółka GardenBud z Krakowa, pomimo wielokrotnych wezwań do naprawy tzw. nawierzchni bezpiecznej (poliuretanowej), nie przystąpił do prac naprawczych. Wobec bezczynności wykonawcy Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach rozpoczął procedurę wykonania zastępczego.

Park Świętej Barbary w Czechowicach-Dziedzicach - 10.05.2023 · fot. Nadesłane przez czytelnika


Zaledwie dwa miesiące po oddaniu obiektu do użytkowania stwierdzono wykruszenia nawierzchni poliuretanowej. Już w kwietniu 2022 roku spółka GardenBud została wezwana przez Urząd Miejski do usunięcia usterek w ramach udzielonej gwarancji. Od tego czasu spółka GardenBud była wielokrotnie wzywana do naprawy nawierzchni poliuretanowej, jak również pozostałych usterek stwierdzonych w ramach cyklicznych przeglądów gwarancyjnych. Dodatkowo, w ramach rozpoczętej procedury wykonania zastępczego, w listopadzie 2022 roku, na zlecenie Urzędu Miejskiego, zostały przeprowadzone badania nawierzchni poliuretanowej, które wykazały jej wady.

W związku z brakiem reakcji na wezwania, Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach planuje zlecić usunięcie wad stronie trzeciej, w ramach tzw. wykonania zastępczego, na koszt spółki GardenBud.

Koszty usuwania wad będą pokrywane częściowo z gwarancji ubezpieczeniowej należytego wykonania umowy.

Przypominamy, że teren rekreacyjno-wypoczynkowy przy ulicy Królowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach to zadanie zrealizowane w ramach projektu pn. "Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez rozwój terenów zielonych w Gminie Czechowice-Dziedzice", który obok budowy parku na osiedlu Barbara, dotyczy również zagospodarowania terenów rekreacyjnych w Szwajcarskiej Dolinie, wokół Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Na realizację projektu gmina zyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.