Reklama

Najnowsze

  • 14 listopada 2023
  • 16 listopada 2023
  • wyświetleń: 7342

Nowy komunikat sanepidu. Wójt tłumaczy, dlaczego woda w części gminy Bestwina jest zanieczyszczona

W poniedziałek 13 listopada pojawił się nowy komunikat bielskiego sanepidu dotyczący zanieczyszczenia wody w gminie Bestwina. Temat zdominował spotkanie wiejskie w Bestwinie, które odbyło się w piątek 10 listopada. Sprawę omówił wójt Artur Beniowski, a także prezes PK "Kombest" Wacław Waliczek

Spotkanie wiejskie w Bestwinie - 10.11.2023 · fot. UG Bestwina


Najnowszy komunikat sanepiduJaka jest treść poniedziałkowego komunikatu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej w sprawie przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sieci wodociągowej na terenie gminy Bestwina? Poniżej publikujemy jego pełną treść.

Komunikat PPIS w Bielsku-Białej z 13 listopada

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej informuje że w próbkach wody pobranych w dniach 9 listopada oraz 10 listopada (data uzyskania wyników badań to 12 listopada oraz 13 listopada) z sieci wodociągowej na terenie gminy Bestwina (miejscowości Bestwina, Bestwinka, Janowice i Kaniów), ponownie stwierdzono liczbę mikroorganizmów przekraczającą 300 jtk/ml w 22ºC (parametr wskaźnikowy ogólna liczba mikroorganizmów w 22ºC); stwierdzono również znaczny wzrost wartości parametrów określających mętność oraz barwę wody.

Woda ta w dalszym ciągu uznana jest za warunkowo przydatną do spożycia, tzn. wymaga przegotowania (minimum przez 2 minuty i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania) przed jej użyciem, do celów takich jak:
  • spożywanie,
  • kąpiel noworodków i osób z osłabioną odpornością,
  • mycie zębów,
  • mycie owoców i warzyw spożywanych na surowo,
  • mycie naczyń.


Następny komunikat zostanie wydany po uzyskaniu kolejnych wyników badań laboratoryjnych.


Temat zdominował spotkanie wiejskie w BestwinieDyskusja na temat publikowanych przez sanepid komunikatów dotyczących przekroczonego wskaźnika mikroorganizmów w wodzie pitnej zdecydowanie zdominowała zebranie wiejskie, jakie odbyło się w piątek 10 listopada w Bestwinie. Informuje o tym Sławomir Lewczak z bestwińskiego Urzędu Gminy.

- Bardzo wysoka frekwencja (nie dla wszystkich wystarczyło miejsc siedzących w sali GOK) i rekordowy, trzygodzinny czas trwania świadczą o tym, że ani mieszkańcy, ani władze gminy problemu nie bagatelizują, wymaga on zarówno konkretnych rozwiązań na poziomie infrastrukturalnym jak i rozsądnego podejścia do pojawiających się - szczególnie w mediach społecznościowych - informacji - możemy przeczytać w relacji zamieszczonej na stronie internetowej gminy Bestwina.

Podczas spotkania wójt gminy Bestwina Artur Beniowski odniósł się do sprawy w sposób jeszcze bardziej obszerny, niż było to na zebraniu w Kaniowie. Poinformował, że sanepid, wydając komunikat, wydał w ślad za nim decyzję, w której stwierdzono, że mimo wydania komunikatu woda nie stanowi zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Wójt i prezes Kombestu (przedmiotem działalności spółki jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców gminy Bestwina w zakresie dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków) kontaktowali się z dyrektorem i pracownikami sanepidu, spotykając się z odmową udostępnienia badań. W końcu gmina zleciła wykonanie badań akredytowanemu laboratorium SGS, żeby skorelować je z wynikami udostępnionymi w końcu przez sanepid.

- W efekcie okazało się, że przekroczenia norm były w niektórych punktach, ale nie na terenie sołectw Bestwina i Bestwinka (komunikaty sanepidowskie są zbiorcze, dla całej gminy, nie wyszczególnia się w nich niestety sołectw) - poinformowano podczas spotkania.

Mieszkańcy Bestwiny zebrani w sali GOK mogli także usłyszeć, że problem mikroorganizmów to problem biologiczny, można go rozwiązać poprzez podawanie chloru, lecz nie można robić tego zbyt intensywnie - chlor w zbyt dużej dawce stanowiłby jeszcze większe niebezpieczeństwo.

- Największa tendencja do namnażania się mikroorganizmów występuje w rurach stalowych i żeliwnych, konkretnie przekroczone wartości wystąpiły na końcówkach sieci w Janowicach (rejon przedszkola) i w Kaniowie; Bestwiny problem zatem nie powinien dotyczyć - podkreślono w czasie zebrania.

Jak dodano, w Bestwinie i w Bestwince znaczna część sieci to rury plastikowe i w efekcie podawany chlor ze stacji uzdatniania może zareagować łatwiej. Tak czy inaczej, zamiast stosować chlor radykalnie, bezpieczniej jest podawać go w najwyższej dopuszczalnej dawce by nie zamykać sieci.

Według słów wójta, cytowanych na stronie internetowej gminy Bestwina, wszystkie informacje i komunikaty były podawane zarówno w Internecie jak i na tablicach ogłoszeń, z wyjątkiem pierwszej informacji, która ukazała się jedynie na witrynie Sanepidu - wójt przeprosił za zaistniałą sytuację. Jednocześnie gmina ma prawo publikować jedynie dokumenty o charakterze stricte komunikatowym, bez komentowania ich.

Szczegółowa relacja z piątkowego zebrani wiejskiego w Bestwinie dostępna jest TUTAJ.

Warto dodać, że jedna z obecnych mieszkanek przygotowała zażalenie - petycję do PK Kombest i treść tego pisma przedstawiła w wystąpieniu na forum zebrania. Wnioskodawczyni postulowała m.in. przekazywanie informacji o podejmowanych działaniach naprawczych, udostępnianie wyników badań wody na tablicach ogłoszeń lub w miejscach ogólnodostępnych, przekazywanie rzetelnych informacji w odpowiedzi na zapytania telefoniczne, odliczanie należności za korzystanie z wody niespełniającej wymagań.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.