Praca Czechowice-Dziedzice Praca Czechowice-Dziedzice

czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

REKLAMA - BILLBOARD WIADOMOSCI

Najpopularniejsze

  • 13 maja 2020
  • wyświetleń: 8737

Przyszłość PG Silesia niepewna. Udziały przejmie Skarb Państwa?

Zarząd PG Silesia stara się zapewnić ciągłość działalności operacyjnej kopalni do końca 2021 roku. Nie będzie to jednak możliwe bez dobrej woli zarówno pracowników jak i właściciela. Ten z kolei nie wyklucza możliwości przekazania swoich udziałów - w razie zainteresowania - mniejszościowym udziałowcom lub Skarbowi Państwa. Kolejne propozycje spotkań ze stroną rządową pozostają jednak bez odpowiedzi.

Podczas spotkania zarządu PG Silesia z udziałowcem, które odbyło się 30.04 b.r. dyskutowano na temat przyszłości kopalni. W obliczu nowej sytuacji i planów PG Silesia nie jest w stanie zaciągnąć żadnych nowych kredytów. Natomiast dla ratowania swojej sytuacji spółka ubiega się o pomoc dla pracowników w ramach Tarczy Antykryzysowej. Weryfikacja planów wydobywczych, dalsze wsparcie właściciela i obniżka wynagrodzeń pracowników o 10 proc., gwarantująca ciągłość działania kopalni do końca roku 2021, to główne wnioski ze wspomnianego spotkania.

PG Silesia zatrudnia obecnie ponad 1 700 osób i tworzy kolejne setki miejsc pracy w firmach wykonujących usługi na terenie kopalni. Generuje również wysokie przychody do Skarbu Państwa w postaci podatków, różnych opłat a także składek ZUS. Tylko za rok 2019 z PG Silesia do państwowego budżetu wpłynęło ponad 88 milionów złotych.

- W polskiej branży wydobywczej PG Silesia jest jedną z najbardziej efektywnych kopalń, która w ciągu ostatnich 10 lat wdrożyła najnowocześniejsze i najbardziej wydajne rozwiązania technologiczne. To z kolei skutkowało szeregiem nagród, jakie kopalnia w minionych latach otrzymała. Niestety połączenie niekorzystnych zmian na rynku węgla - związanych bezpośrednio ze wzrostem cen uprawnień do emisji CO2, a przybierających dramatycznie na sile w związku z rozprzestrzeniam się koronawirusa - ze wzrostem kosztów personalnych w ciągu ostatnich dwóch lat doprowadziło do sytuacji, gdzie pomimo ogromnych inwestycji i wsparcia inwestora, prowadzenie dalszych działań w PG SILESIA jest ekonomicznie nieuzasadnione. Kierując się zasadami odpowiedzialności społecznej, większościowy udziałowiec jest jednak gotów, by pod pewnymi warunkami, zapewnić dalsze finansowanie przedsiębiorstwa. Pozwoli to uniknąć scenariusza szybkiego zamykania kopalni, co w finale skutkowałoby natychmiastowymi, grupowymi zwolnieniami pracowników. Takie rozwiązanie zapewni także dodatkowy czas na wypracowanie alternatywnych scenariuszy co do przyszłości PG Silesia - czytamy w specjalnym komunikacie czechowickiej spółki.

- W dobie wszechobecnego kryzysu gospodarczego działania PG Silesia wydają się być uzasadnione, lecz w dalszej perspektywie brak finansowania mógłby oznaczać likwidację zakładu i zwolnienia grupowe. To z kolei skutkowałoby wzrostem poziomu bezrobocia (PG Silesia jest jednym z największych pracodawców na Podbeskidziu), spadkiem jakości życia osób związanych z kopalnią, brakiem inwestycji w rozwój miasta, ale także zahamowaniem ogromnych sum pieniędzy wpływających do budżetów lokalnych oraz do Skarbu Państwa w kolejnych latach - czytamy w tekście przesłanym portalowi czecho.pl

Większościowy udziałowiec PG Silesia nie wyklucza możliwości zaoferowania swoich udziałów, jakie posiada w czechowickiej kopalni, mniejszościowym udziałowcom - w razie zainteresowania - lub Skarbowi Państwa. Pod pewnymi warunkami jest on gotów rozważyć możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia PG Silesia z obowiązku spłaty jej zadłużenia, co może stanowić w tym wypadku istotny aspekt oferty.

Rząd może przyjąć w swoich obliczeniach pozycje, których prywatny właściciel nie jest w stanie uwzględnić. Chodzi przede wszystkim o uniknięcie wypłaty zasiłków dla bezrobotnych, utratę wpływów z podatków, płatności emerytur i ubezpieczeń społecznych, opłat eksploatacyjnych, czy po prostu uniknięcie niezwykle trudnej sytuacji w regionie Czechowic-Dziedzic.

- PG Silesia zdecydowanie pchnęła do przodu standardy polskiego górnictwa. Dla wielu ekspertów i osób związanych z branżą stanowiła benchmark. Nasi górnicy od początku wyróżniali się swoim zaangażowaniem, wyznaczając jednocześnie nowe standardy jakości i efektywności pracy. Byłaby to ogromna strata, gdyby trzeba było przerwać działalność tej kopalni - mówi Jan Marinov, prezes PG Silesia.

Od lutego br. zarząd PG SILESIA próbuje nawiązać kontakt ze stroną rządową. Niestety prośby o rozmowy i spotkania pozostają bez odpowiedzi.

mp / czecho.pl, źródło: PG Silesia

REKLAMA - BANER POD ARTYKUŁEM

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.