Wiadomości

  • 19 lutego 2021
  • wyświetleń: 144033

Zabrzeg: Na spotkaniu Rady Sołeckiej omawiali inwestycje drogowe

Inwestycje drogowe były jednymi z tematów zebrania Rady Sołeckiej w Zabrzegu, które odbyło się 12 lutego. Radni omawiali m.in. problemy komunikacyjne przy ulicach Korfantego i Sikorskiego oraz kwestie przebudowy ulicy Pasiecznej i budowy chodnika przy ulicy Korfantego.

Sikorskiego Zabrzeg
Ulica Sikorskiego w Zabrzegu · fot. www.um.czechowice-dziedzice.pl


W sprawie projektowanej przebudowy ul. Pasiecznej Sołtys Zabrzega, Andrzej Puskarczyk, poprosił o przybliżenie tego zagadnienia radnego Rady Miejskiej Krzysztofa Jarczoka. Samorządowiec przedstawił wstępną koncepcję tej inwestycji, która miałaby polegać na gruntownej przebudowie pasa jezdni i pobocza. Zakłada się, że jezdnia miałaby mieć 4,5 metra szerokości, a chodnik - 1,5 metra. Kanalizacja prowadzona byłaby środkiem jezdni. Szersza jezdnia nie jest możliwa do zaprojektowania ze względu na brak miejsca. Radny zaproponował skorzystanie z istniejącego rozwiązania w Bronowie, które się sprawdziło - chodzi o niski krawężnik i chodnik służący pieszym i rowerzystom. Na oddzielny pas ruchu dla rowerów nie ma miejsca. W budżecie UM na ten rok zabezpieczono niezbędne środki finansowe na zaprojektowanie tej inwestycji, a Rada Sołecka nie wniosła uwag do tej koncepcji.

Inny z przedstawicieli mieszkańców Zabrzega, Tomasz Borkowski, poruszył problemy przy ulicach Korfantego i Sikorskiego. Jak zauważył radny, brak poboczy i wąska jezdnia sprzyjają wypadkom i stanowi utrudnienie dla ruchu pieszego przy tych drogach. Jest to droga powiatowa i poprawienie bezpieczeństwa oraz jej modernizacja leży w kompetencji starostwa bielskiego. Rada Sołecka zaproponowała wystosowanie pisma do Starosty Bielskiego, Andrzeja Płonki w tej sprawie. Pismo zobowiązał się zredagować radny Krzysztof Jarczok.

Na inną ważną kwestię związaną z komunikacją w Zabrzegu zwrócił uwagę Jacek Tomaszczyk. Radny zaproponował pilne kontynuowanie budowy chodnika przy ulicy Korfantego, od kapliczki aż do sklepu Spar. Jak zwrócił uwagę, jest już wykonany pierwszy odcinek ciągu dla pieszych, brakuje jednak skomunikowania dla ruchu pozostałej części. Jak podkreślił radny, jeśli ta inwestycja byłaby wykonana - dzieci z dzielnicy Mościska (okolice supermarketu Spar) mogłyby tym chodnikiem bezpiecznie chodzić do szkoły. Radny Krzysztof Jarczok wyjaśnił, że jest projekt dalszej budowy tego chodnika, jednak na razie tylko do nasypu kolejowego. Dalsza część budowy tego chodnika będzie brana pod uwagę w przyszłości.

mp / czecho.pl

źródło: BIP Gminy Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.