czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Najpopularniejsze

  • 13 lipca 2021
  • wyświetleń: 447

Zbyt późna decyzja o CC. Sprawdź, czym grozi

Materiał partnera:

Cesarskie cięcie wykonuje się w określonych sytuacjach, kiedy występują wskazania do zabiegu. Jeżeli wiedza personelu medycznego obecnego przy porodzie będzie niewystarczająca, może on zlekceważyć ważne przesłanki i - świadomie lub nieświadomie - odwlec decyzję o CC. Skutki takiego postępowania bardzo często prowadzą do uszkodzenia ciała oraz rozstroju zdrowia matki, jak również jej dziecka. Jakie szkody mogą się wydarzyć, kiedy operacyjne zakończenie ciąży zostanie przeprowadzone za późno?

stópki,dziecko


Rekomendacje dotyczące cesarskiego cięcia, zostały spisane przez Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników. W dokumencie można znaleźć informacje m.in. na temat wskazań do CC, w tym przypadków, w których poród wymaga bezzwłocznego zakończenia na stole operacyjnym. Wiedza na temat aktualnego sposobu postępowania, procedur medycznych oraz standardów opieki okołoporodowej jest rozległa i powinna stanowić podstawę wszystkich działań, podejmowanych przez personel obecny przy porodzie.

Opóźnianie CC mimo wskazań niesie ze sobą śmiertelne niebezpieczeństwoPodczas porodu siłami natury może dojść do komplikacji. Sprawowanie nadzoru nad przebiegiem akcji porodowej jest więc kluczowe dla bezpieczeństwa matki i dziecka. Nawet, jeśli podczas przyjmowania pacjentki do szpitala nie występowały wskazania do CC, mogą się one pojawić później. Zwolenników porodów naturalnych jednak nie brakuje. Co za tym idzie, wielu lekarzy decyduje się kontynuować poród za wszelką cenę, zwlekając z decyzją o cesarskim cięciu do ostatniej chwili. W niektórych sytuacjach taka opieszałość skutkuje poważnymi konsekwencjami, mogących mieć nieodwracalny charakter.

Poród naturalny kontynuowany 'na siłę' można uznać za błąd medycznyPrzedłużający się poród drogami natury nierzadko prowadzi do powikłań. Wśród nich wymieniamy między innymi niedotlenienie, czyli zamartwicę płodu. Jej skutki są bardzo poważne - od opóźnienia rozwoju umysłowego, przez trwałe upośledzenie, aż po śmierć dziecka przy porodzie. Jeżeli personel medyczny nie podejmie decyzji o cesarskim cięciu w odpowiednim momencie, u płodu może dojść do zaburzeń oddychania. Niedobór tlenu trwający dłużej niż 3 minuty prowadzi do ciężkiego niedotlenienia, wobec którego organizm małego pacjenta nigdy nie pozostaje obojętny.

Jeżeli poszkodowani zdołają udowodnić, że szybsza interwencja ze strony lekarza mogłaby zapobiec dramatycznym wydarzeniom, mogą oni uzyskać odszkodowanie medyczne. Z prawa do rekompensaty za błąd okołoporodowy nie warto rezygnować. W jej otrzymaniu mogą pomóc prawnicy z Ośrodka Pomocy Poszkodowanym. Gdy podejrzewasz, że członek personelu medycznego popełnił błąd przy porodzie, zawalcz o sprawiedliwość. Jako osoba pokrzywdzona, masz dużą szansę na otrzymanie świadczeń pieniężnych, które przynajmniej w pewnym stopniu zrekompensują doznaną przez Ciebie krzywdę.