Wiadomości

  • 12 stycznia 2022
  • wyświetleń: 107356

Czechowickie szkoły na dalekich miejscach w rankingu "Perspektyw"

Magazyn "Perspektywy" opublikował "Ranking liceów i techników 2022". Na dalekich miejscach w zestawieniu znalazły się szkoły średnie z Czechowic-Dziedzic - Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Zespół Szkół Technicznych i Licealnych. Szkoły prowadzone są przez powiat bielski.

lo, liceum
Liceum Ogólnokształcące im. M. Skłodowskiej-Curie w Czechowicach-Dziedzicach · fot. LO im. M. Skłodowskiej-Curie


Czechowickie Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie znalazło się na 963. miejscu, na 1000 w zestawieniu, osiągając wskaźnik 32.88. Rok temu LO znalazło się na 879. lokacie, a w 2019 roku - na 979. W rankingu wojewódzkim szkoła została sklasyfikowana na 104. miejscu.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Ranking Liceów Ogólnokształcących uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2021 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

W ZSTiL powstanie nowa sala gimnastyczna. Wybuduje ją powiat
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych · fot. Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej


Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach nie został ujęty w głównym rankingu ogólnopolskim. W rankingu techników województwa śląskiego zajęło ono 104. miejsce ze wskaźnikiem 45.47.

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych oraz System Informacji Oświatowej. W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Ranking Techników uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2021 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w technikach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym, a także wyniki wszystkich egzaminów zawodowych. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.

Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2022 został przygotowany przez "Perspektywy" już po raz dwudziesty czwarty. Pełny ranking liceów można znaleźć tutaj, z kolei techników - tutaj.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.