czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Najpopularniejsze

  • 10 marca 2023
  • 19 marca 2023
  • wyświetleń: 11906

[FOTO] Plac Jana Pawła II zmieni swoje oblicze. Jest koncepcja

Znana jest już koncepcja przebudowy Placu Jana Pawła II. Centralne miejsce Czechowic-Dziedzic zmieni swoje oblicze.

Reklama

Koncepcja zagospodarowania placu Jana Pawła II · fot. A.R.P. Projektowanie Marek Partyka


Przypomnijmy, jak portal czecho.pl informował 8 listopada 2021 roku w artykule "Miasto chce zmienić pl. Jana Pawła II. Znamy szczegóły planów", miasto Czechowice-Dziedzice zleciło opracowanie wielobranżowej koncepcji architektonicznej Placu Jana Pawła II w Czechowicach-Dziedzicach uwzględniającej zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej (zieleni) na tym terenie.

Koncepcja została opracowana, znamy jej szczegóły. Zasadniczym celem modernizacji Placu Jana Pawła II jest powiększenie przestrzeni zielonej, ponadto koncepcja zakłada poprawę przestrzeni miejskiej. Jego modernizacja ma składać się z działań na dwóch polach - budowlanym i przyrodniczym, które muszą być ze sobą ściśle skoordynowane.

Czechowice-Dziedzice, centrum, dron, plac jana pawła ii, lesisko, kościół, królowej polski
Plac Jana Pawła II obecnie · fot. wpk / czecho.pl


W ramach modernizacji planuje się stworzenie atrakcyjnej przestrzeni dla mieszkańców oraz przyjezdnych, ułatwień komunikacyjnych dla osób korzystających z budynków Urzędu Miejskiego, które są zlokalizowane w kilku punktach, w różnych pierzejach placu, a także stworzenie czwartej "zielonej pierzei" centralnego punktu naszego miasta. Kolejnymi zamierzeniami są uporządkowanie miejsc parkingowych oraz poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych poprzez rozlokowanie miejsc parkingowych dedykowanych właśnie dla tych osób we wszystkich narożnikach placu przy których jest ruch kołowy.

Plac zmieniony w ramach koncepcji ma składać się z kilku stref. Pierwszą z nich jest strefa utwardzonego placu, na której można organizować imprezy plenerowe (koncerty, wystawy, targi itp.), z kolei drugą - strefa komunikacji pieszej, na którą będą się składać ciągi piesze zlokalizowane na osiach, po których przemieszczają się jego użytkownicy (placówki urzędu, kościół, narożniki placu z przejściami pomiędzy budynkami). Ponadto zostanie stworzona strefa zieleni miejskiej obejmująca trawniki, łąki kwietne, skarpy obsadzone krzewami oraz szpalery drzew, a także strefa ogrodów deszczowych, która odciąży istniejącą kanalizację deszczową, zapewniając dodatkowo pewien zakres retencji.

Koncepcja zagospodarowania placu Jana Pawła II
Koncepcja zagospodarowania placu Jana Pawła II · fot. A.R.P. Projektowanie Marek Partyka


Działania przyrodnicze będą polegały głównie na wprowadzeniu odpowiednich gatunków roślinności posiadających walory naturalizacyjne, funkcjonalne i estetyczne. - Stworzenie projektowanych nasadzeń pociągnie za sobą również konsekwencje w zakresie bytowania fauny. Projektowane nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej stworzą odpowiednie warunki zwłaszcza dla bytowania ptaków oraz owadów. Ze względu na śródmiejski charakter placu introdukcja pozostałych gatunków zwierząt będzie oczywiście ograniczona - możemy przeczytać w koncepcji.

Koncepcja ma trzy warianty, jednak najbliżej realizacji jest pierwszy z nich. Jego głównym założeniem jest utworzenie dwóch części placu: utwardzonej i "zielonej", z zasadniczym zwiększeniem powierzchni tej drugiej. Generalnie część utwardzona ma być urządzona w południowej części placu, natomiast w jego części północnej planuje się stworzenie części "zielonej". Planowany podział ma na celu uporządkowanie funkcjonalne placu oraz zwiększenie jego atrakcyjności estetycznej i przyrodniczej.

Koncepcja zagospodarowania placu Jana Pawła II
Koncepcja zagospodarowania placu Jana Pawła II · fot. A.R.P. Projektowanie Marek Partyka


W ramach koncepcji planuje się również utworzenie diagonalnych osi ciągów pieszych prowadzących z dwóch północnych narożników placu do jego centrum. Istniejący plac zabaw ma pozostać w obecnym miejscu. Główny dostęp do niego ma prowadzić jednak nowo projektowaną aleją wiśniową (bardzo atrakcyjną zwłaszcza w okresie kwitnienia).

Atrakcyjność przyrodniczą zwiększą również skarpy obsadzone różnymi gatunkami krzewów, a plac od strony południowej zostanie domknięty czwartą "zieloną pierzeją", którą stworzy bukowy szpaler wzdłuż ul. Kołłątaja. Całość założenia uzupełniają udogodnienia funkcjonalno-komunikacyjne takie, jak: uporządkowanie parkingów, udogodnienia dla pieszych i niepełnosprawnych na wózkach (nowe schody i pochylnie), czy placyk z masztami przed urzędem.

Koncepcja zagospodarowania placu Jana Pawła II
Koncepcja zagospodarowania placu Jana Pawła II · fot. A.R.P. Projektowanie Marek Partyka


- W ramach kolejnych etapów realizacji projektu, dla wszystkich terenów objętych tym projektem z uwzględnieniem terenów sąsiednich należy wykonać: inwentaryzację przyrodniczą ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych, inwentaryzację geodezyjną z uwzględnieniem sytuacji wysokościowej i uzbrojenia terenu, a także konsultacje społeczne mające na celu optymalne dostosowanie funkcji towarzyszących do oczekiwań mieszkańców oraz włączenie czynników społecznych (miejscowych klubów, stowarzyszeń i społeczności) do realizacji projektu - możemy przeczytać w koncepcji.

- Celem gruntownej przebudowy placu Jana Pawła II, jaką planujemy przeprowadzić, jest przede wszystkim modernizacja jego nawierzchni z użyciem nowych materiałów oraz poszerzenie powierzchni biologicznie czynnej, pozwalającej skuteczniej akumulować wodę opadową. Zwiększymy udział zieleni do około 50 procent powierzchni placu. Jednocześnie naszym zamiarem jest utrzymanie dotychczasowego charakteru placu, tak aby nadal służył on okolicznościowym spotkaniom mieszkańców i organizacji wydarzeń miejskich. Działająca od 15 lat fontanna także wymaga gruntownej modernizacji - powiedział portalowi czecho.pl Marian Błachut, burmistrz Czechowic-Dziedzic.

Koncepcja zagospodarowania placu Jana Pawła II
Koncepcja zagospodarowania placu Jana Pawła II · fot. A.R.P. Projektowanie Marek Partyka


- Dla przygotowanej koncepcji nie opracowano kosztorysu i trudno dzisiaj precyzyjnie wskazać koszty jej realizacji. W ostatnim czasie obserwujemy gwałtowny wzrost cen towarów i usług, przez co opracowywane kosztorysy ulegają szybkiej dezaktualizacji. Jestem jednak zdeterminowany do wykonania inwestycji możliwie jak najszybciej, bo nawierzchnia placu już teraz wymaga interwencji. Szansy na realizację tego zadania upatrujemy w środkach unijnych, po które zamierzamy sięgnąć w nowej perspektywie budżetowej UE - dodał samorządowiec.

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.