Najpopularniejsze

  • 13 marca 2023
  • 18 marca 2023
  • wyświetleń: 8268

[FOTO] Będzie więcej zieleni w Parku na Północy. Znamy koncepcję

Przygotowano koncepcję przebudowy zieleni w Parku na Północy położonego na terenie osiedla Renardowice w Czechowicach-Dziedzicach wraz z szczegółową inwentaryzacją istniejącej szaty roślinnej. Mamy dobrą wiadomość - na terenie obiektu będzie więcej drzew i krzewów, dodana zostanie także nowa infrastruktura.

Koncepcja przebudowy zieleni w Parku na Północy · fot. OGRODYHEREDA MARIUSZ HEREDA


W ramach koncepcji przeanalizowano istniejąca szatę roślinną. Jak możemy przeczytać w opracowaniu, na terenie zinwentaryzowano 253 sztuk drzew i krzewów, w tym 70% drzew (180 sztuk, w tym 54 sztuk nasadzone w tym i w ubiegłym roku) oraz 30% krzewów (70 sztuk).

- Zinwentaryzowano 45 różnych gatunki drzew, krzewów i bylin, w tym jedynie 4 gatunki iglaste (w sumie 5 sztuk). Stan zdrowotny roślin jest ogólnie dobry, wymaga jednak bieżącego monitoringu (szczególnie młode nasadzenia - podsychają), regularnego usuwania odrostów od pnia (klony) i uszkodzeń mechanicznych. Głogi występujące na terenie parku niezbyt dobrze czują się w istniejących warunkach siedliskowych (wiosną są piękne, jednak przedwcześnie, już latem gubią wszystkie liście...). Zatem nie zaleca się wprowadzać ich więcej, a być może nawet z czasem będą wymagały wymiany - wyjaśniają autorzy koncepcji.

Głównym założeniem projektowym było zacienienie parku drzewami o rozłożystych koronach i wzbogacenie układu zieleni średniej i niskiej przy zachowaniu istniejącego układu przestrzennego i kompozycyjnego w postaci nasadzeń pasowych. Dodatkowo koncepcja zawiera elementy małej architektury.

Koncepcja przebudowy zieleni w Parku na Północy
Koncepcja przebudowy zieleni w Parku na Północy · fot. OGRODYHEREDA MARIUSZ HEREDA


W celu zacienienia ścieżek i w nawiązaniu do istniejącego pasowego układu nasadzeń w parku zaproponowano jednogatunkowe szpalery z drzew liściastych wzdłuż alejek. Jak zwracają uwagę autorzy koncepcji, w tym charakterze sprawdzi się platan klonolistny oraz ambrowiec amerykański. W podobnym układzie, ale z powtarzających się pasów, mają powstać zagajniki brzozowe z brzozy pożytecznej. Dodatkowo w koncepcji wprowadzono drzewa sadzone pojedynczo, tak zwane "solitery", oraz w grupach po 2 - 3 sztuki, między innymi. miłorząb, tulipanowiec oraz kasztanowiec.

Na terenie parku znajdzie się miejsce dla atrakcyjnej grupy drzew, jaką są magnolie. Mają one stanowić mocny akcent wiosenny, ale ich pokrój i duże zielone liście są atrakcyjne cały sezon wegetacyjny. W ich sąsiedztwie znajdzie się miejsce na altanę lub pergolę wypoczynkową. Obiekt ten w zamierzeniach powinien mieć lekką ażurową konstrukcję (widoczność i bezpieczeństwo) i być odpowiednio duży.

Kolejnym z założeń koncepcji jest ustawienie 30 nowych ławek w modelu takim, jak istniejące. Każdej nowej ławce będzie towarzyszyć kosz na śmieci. Część z nich będzie w miejscach już cienistych, część będzie wsunięta bezpośrednio pod koronę i otoczona rabatą, a część pojawi się przy nowych nasadzeniach. Pojawiła się również propozycja wprowadzenia ławek modułowych w swobodnych wijących się kształtach, które byłyby ustawione na trawnikach lub łące kwietnej.- Polana parkowa położona na lekkim zboczu i obsadzona rzadko głogiem szkarłatnym jest idealnym miejscem na rozległą łąkę kwietną. Najkorzystniejszą metodą jest założenie jej od początku na wyznaczonym w projekcie terenie. Prostszym rozwiązaniem (ale mniej efektownym - bardziej tymczasowym) jest dosianie nasion kwiatów łąkowych na istniejącym terenie. Ważne jest, aby obrzeża łąki, które sąsiadują ze ścieżkami były regularnie koszone, na przykład na szerokość 1 metra przyległego od ścieżki. Ciekawym rozwiązaniem jest również koszenie na łące ścieżek - w każdym sezonie ich układ może być inny - zwracają uwagę autorzy koncepcji.

Co ważne, planuje się również nasadzenia wokół placu zabaw. - Wymaga on zacienienia poprzez szybko rosnące drzewa o szerokiej koronie. Ubytki w istniejącym żywopłocie z Pęcherznicy kalinolistnej "Luteus" zostawiają miejsca na posadzenie drzew od strony południowej i zachodniej placu zabaw. Natomiast od strony północnej konieczne jest odtworzenie brakujących ubytków w żywopłocie. Powierzchnię pod nowo posadzonymi drzewami można wyściółkować, ale można też obsadzić okrywowymi bylinami cieniolubnymi - zauważają autorzy koncepcji.

O komentarz do koncepcji portal czecho.pl poprosił burmistrza Czechowic-Dziedzic, Mariana Błachuta. - Gdy zaczynałem pracę burmistrza projekt parku był już praktycznie przygotowany i niewiele mogliśmy zmienić, by nie utracił on swej ważności. W opracowanym projekcie znalazły się precyzyjne wytyczne w zakresie nasadzenia drzew. Po zrealizowaniu inwestycji ukazały się pewne deficyty, m.in. związane ze skutecznością ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem. Drzewa - jak pokazał czas - zostały posadzone nie w tych miejscach, w których powinny, by umożliwiały kojący odpoczynek w cieniu - zwrócił uwagę samorządowiec.

Koncepcja przebudowy zieleni w Parku na Północy
Koncepcja przebudowy zieleni w Parku na Północy · fot. OGRODYHEREDA MARIUSZ HEREDA


- Mieszkańcy zgłaszali prośby o interwencję w tym zakresie. Zleciłem więc opracowanie koncepcji, której celem było większe zacienienie alejek i miejsc wypoczynkowych w parku. Chcemy to zrealizować w ciągu najbliższych dwóch lat - poinformował burmistrz Marian Błachut.

Zadanie pod nazwą "Utworzenie zielonej przestrzeni w parku rekreacyjnym przy ul. Baczyńskiego w Czechowicach-Dziedzicach" gmina zamierza zrealizować z dofinansowaniem w ramach konkursu na utworzenie w przestrzeni publicznej terenów zieleni pod nazwą ""Zielona przestrzeń". Nabór wniosków ogłoszony został przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W ramach zadania planowana jest realizacja części prac wskazanych do wykonania w opisanej powyżej koncepcji. Będą to: wykonanie drewnianej altany wypoczynkowej, montaż elementów małej architektury, w tym 10 ławek (20 zostało zamontowanych już wcześniej), 10 koszy na śmieci oraz dwóch kompletów ławek modułowych. Planowana jest również nasada 23 drzew, krzewów, bylin i pnączy, a także wykonanie łąki kwietnej.

PocztowkazCzechowic,Czechowice,CzechowiceDziedzice,Północ,PocztowkazCzechowic,fotodnia,instagram
Park na Północy oraz osiedle Północ · fot. Mirek

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.