Najpopularniejsze

  • 27 października 2023
  • 1 listopada 2023
  • wyświetleń: 18638

[FOTO] Jedno ze skrzydeł dworca ma już nową elewację! Zaawansowane są też inne prace

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach opublikował nowe zdjęcia z trwającego remontu dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach. Zachodnie skrzydło budynku zyskało już nową elewację - jak zwraca uwagę WUOZ, to docelowa kolorystyka obiektu.

Remont dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach · fot. M. Dąbrowska / Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach


W segmencie zachodnim została już częściowo zamontowana nowa drewniana stolarka okienna oraz przeprowadzono remont konserwatorski elewacji z wprowadzeniem docelowej kolorystyki.

Zaawansowane są też prace przy segmencie środkowym, gdzie ŚWKZ zalecił w oparciu o przeprowadzoną kwerendę archiwalnych materiałów ikonograficznych (m.in. zbiory NAC z uroczystości sprowadzenia relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski oraz zdjęcia i pocztówki ze zbiorów Izby Regionalnej w Czechowicach-Dziedzicach) wykonanie kompleksowej renowacji wystroju architektonicznego elewacji wraz z rekonstrukcją elementów utraconych (detale architektoniczne elewacji wraz z attykami).

Dworzec kolejowy przed rozpoczęciem remontu - 2021 rok
Dworzec kolejowy przed rozpoczęciem remontu - 2021 rok · fot. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach


Na poszczególnych segmentach wykonano także nowe pokrycie dachowe z blachy kładzionej na rąbek - w miejscu wtórnego gontu bitumicznego.

Docelowo zostanie także przywrócone zadaszenie peronu z użyciem zachowanych odlewów żeliwnych i wsporników kamiennych zdeponowanych w budynku dworca. Przypomnijmy, zabytkowa wiata peronowa uległa zniszczeniu na skutek wypadku komunikacyjnego w 2011 roku.

Pociąg wykoleił się na dworcu PKP · fot. Iwona Rybak


Budynek dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach został wpisany do rejestru zabytków pod pozycją A/407/13 na podstawie decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 02.08.2013 roku.

Jak podkreśla Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, dziedzicki dworzec stanowi interesujący przykład architektury oraz jest świadectwem istotnej dla historii miasta fazy rozwoju budowlanego, odegrał bowiem istotną rolę w kształtowaniu miasta (zbudowany na ważnej linii kolejowej Warszawa-Kraków-Wiedeń, co uczyniło z miasta ważny węzeł komunikacyjny i było kluczem do jego rozwoju) i z tego względu jego zachowanie oraz ochrona leży w interesie społeczeństwa i kultury regionu.

Historyczne zdjęcia dworca kolejowego w Czechowicach-Dziedzicach · fot. Narodowe Archiwum Cyfrowe

mp / czecho.pl

źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Przebudowa dworca kolejowego" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Przebudowa dworca kolejowego

Od października 2022 roku trwa przebudowa czechowickiego dworca kolejowego. To inwestycja długo oczekiwana przez mieszkańców Czechowic-Dziedzic. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Przebudowa dworca kolejowego" podaj