Najpopularniejsze

  • 17 stycznia 2024
  • 4 lutego 2024
  • wyświetleń: 34944

Kwalifikacja wojskowa dla osób z gminy. Kto zostanie wezwany?

Za nami:

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach informuje, że na terenie powiatu bielskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.

Defilada Wierni Polsce, wojsko
Kwalifikacja wojskowa dla osób z gminy. Kto zostanie wezwany? - zdj. ilustracyjne · fot. Urząd Marszałkowski


Kwalifikacja wojskowa w powiecie bielskim zostanie przeprowadzona od 1 lutego do 14 marca. Dla osób z terenu gminy Czechowice-Dziedzice wyznaczono termin od 5 do 13 lutego.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:a) mężczyzn urodzonych w 2005 roku,

b) mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej[/b],

c) osoby, które w latach 2022-2023:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

d) kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.60 ust.7 ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

e) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej

f) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dla wyżej wymienionych osób zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie: miasta Szczyrk; miast i gmin: Czechowice-Dziedzice, Wilamowice; gmin: Bestwina, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka i Wilkowice - przeprowadzona zostanie w Bielsku-Białej przy ul. E. Plater 14 - Bielskie Pogotowie Ratunkowe w okresie od dnia 1 lutego do dnia 14 marca 2024 roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 12.00.

Pełną treść obwieszczenia wojewody śląskiego o kwalifikacji wojskowej można znaleźć TUTAJ.

mp / czecho.pl

źródło: www.czechowice-dziedzice.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.