Najpopularniejsze

  • 26 marca 2024
  • 1 kwietnia 2024
  • wyświetleń: 8479

Są najnowsze wyniki badań jakości wody w gminie Czechowice-Dziedzice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej przedstawił ocenę jakości wody w gminie Czechowice-Dziedzice. Bielski sanepid dokonał oceny okresowej za 2. półrocze 2023 roku.

woda, kran, zlew, pwik, pim,
Są najnowsze wyniki badań jakości wody w gminie Czechowice-Dziedzice - zdj. ilustracyjne · fot. Pixabay


Woda dla miasta dostarczana była przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach, a dwa podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej będących pod nadzorem Inspekcji sanitarnej. kolei woda na teren gminy dostarczana była przez Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej.

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
pobrano 17 próbek wody.

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez przedsiębiorstwa wodociągowe i podmioty wykorzystujące wodę pochodzącą z indywidualnych ujęć w ramach działalności gospodarczej pobrano 24 próbki wody. Wszystkie próbki w zakresie badanych parametrów odpowiadały wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Przedsiębiorcy nie przedstawili oceny ryzyka.

Oceny bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów wody na terenie miasta i gminy dokonano na podstawie analizy wyników badań próbek wody, sytuacji epidemiologicznej w zakresie chorób zakaźnych, nieodnotowania zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia, uznając wodę dostarczaną konsumentom na terenie gminy za bezpieczną.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.