Najpopularniejsze

  • 27 marca 2024
  • 1 kwietnia 2024
  • wyświetleń: 8387

Powstanie ścieżka rowerowa od ul. Bestwińskiej do ul. Waryńskiego. Znamy planowany przebieg

Gmina Czechowice-Dziedzice ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Bestwińskiej do ul. Waryńskiego w Czechowicach-Dziedzicach. Znamy jej planowany przebieg.

Ścieżka rowerowa wzdłuż Białki (Białej) w rejonie ulicy Grażyńskiego w Bielsku-Białej
Ścieżka rowerowa wzdłuż Białki (Białej) w rejonie ulicy Grażyńskiego w Bielsku-Białej - to jeden z odcinków trasy rowerowej W-11 · fot. mp


Ścieżka będzie jednym z fragmentów Subregionalnej Trasy Rowerowej W17. Do firmy, która zostanie wyłoniona jako wykonawca zadania, będzie należało między innymi wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego procesu projektowego, a także uzyskanie aktualnej mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem zamówienia.

Ważnym elementem będzie też uzyskanie niezbędnych uzgodnień i opinii do realizacji inwestycji, w tym uzgodnienie z zarządcą drogi, decyzja wodnoprawna, projekt organizacji ruchu, decyzja na wycinkę drzew kolidujących z projektowaną inwestycją, przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej itp. Wykonanie projektu do zadania musi być zgodne z wytycznymi Koncepcji Subregionalnej Trasy Rowerowej w województwie śląskim.

Dzięki dokumentacji przetargowej znamy planowany przebieg nowej ścieżki rowerowej. Ukazuje go poniższa mapa.

Planowany przebieg ścieżki rowerowej od ulicy Bestwińskiej do ulicy Waryńskiego
Planowany przebieg ścieżki rowerowej od ulicy Bestwińskiej do ulicy Waryńskiego · fot. Dokumentacja przetargowa


W ramach planowanej inwestycji mają powstać między innymi oznakowania pionowe i poziome, a w kilku miejscach ma zostać przeprowadzona naprawa nawierzchni. Wprowadzona ma zostać również nowa organizacja ruchu oraz uspokojenie ruchu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym planowany przebieg i planowane rozwiązania, można znaleźć w poniższym pliku.

Opis przedmiotu zamówienia

Według planu zamówień publicznych na 2024 rok opracowanie dokumentacji projektowej dla wyżej wymienionego zadania będzie kosztować 162 601,62 złotych. Termin składania ofert moja o godzinie 12.00 w poniedziałek 8 kwietnia. Wykonawca będzie miał maksymalnie 4 miesiące na wykonanie zadania.

mp / czecho.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.