czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Najpopularniejsze

  • 19 listopada 2010
  • wyświetleń: 23148

Wybory: kandydaci na radnych

Prezentujemy listy kandydatów do Rady Miejskiej. Spośród tego grona w niedzielę, 21 listopada w drodze głosowania wybierzemy 21 radnych.

Reklama

Kandydaci do Rady Miejskiej - Okręg wyborczy Nr 1:

KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1 Ogiegło Alicja
2 Urbański Kazimierz Józef
3 Duranek Władysław Stanisław
4 Zieleźnik Ewa Maria
5 Gorel Judyta Katarzyna
6 Homel Stanisław Tadeusz
7 Pietrzyk Zbigniew Mieczysław
8 Jagieła Henryk Marian
9 Żabińska-Tokarska Barbara Urszula
10 Ostyński Mirosław Marian
11 Błaszkiewicz Halina Maria
12 Foltyn Franciszek Stanisław
13 Raszka Agata Gabriela
14 Polok Kazimierz Andrzej

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 Ligocki Eugeniusz
2 Zmełty Wanda Bożena
3 Bartkiewicz Marianna
4 Grajny Leszek Józef
5 Surma Daniel Bogusław
6 Jurczyk Grzegorz Piotr
7 Lis Mirosław

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA NOWA INICJATYWA
1 Błachut Marian Tadeusz
2 Pindel Stanisław Andrzej
3 Bajorek Zbigniew Jacek
4 Maj Andrzej Jan
5 Buczek Edward Zbigniew
6 Burian Zdzisław Bronisław
7 Borowski Stanisław
8 Kupczak Rafał Antoni
9 Mnich Wiesław Stanisław
10 Apryjas Ewa Maria
11 Świerk Paweł Czesław
12 Sołtys Stefan Aleksander
13 Ogrodzki Marek Kazimierz
14 Mazur Zbigniew Jan

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA
1 Kwaśny Marek Jerzy
2 Żelazny Damian Kazimierz
3 Dobucki Łukasz Paweł
4 Gwizdoń Krystyna
5 Kocur Kazimierz
6 Pietrzyk Marek Sebastian
7 Szwajnoch Krystyna Maria
8 Czaja Irena
9 Zygalska Ludmiła Zofia
10 Głąbek Anna Ewa
11 Szypuła Sławomir Józef
12 Michalski Andrzej Czesław
13 Hulbój Dominik Sebastian
14 Walusiak Rafał Norbert

Okręg tworzą w całości jednostki pomocnicze: Osiedle „Barbara”, Osiedle „Renardowice”, Osiedle „Północ” i Osiedle „Dziedzice”. Granice okręgu stanowią: granica północna biegnie północną granicą administracyjną miasta w kierunku wschodnim; granica wschodnia biegnie wschodnią granicą administracyjną miasta w kierunku południowym do szlaku kolejowego Oświęcim - Zebrzydowice; granicę południową stanowi ww. szlak kolejowy w kierunku zachodnim do przecięcia z drogą krajową nr 1 i dalej tą drogą do skrzyżowania z ul. Wodną, tą ulicą do ul. Księża Grobel, dalej tą ulicą do granicy administracyjnej pomiędzy miastem a gminą, a następnie dalej wzdłuż tej granicy w kierunku zachodnim przechodząc na wysokości ul. Ochodzkiej w granicę zachodnią i dalej w kierunku północnym do przecięcia z północną granicą administracyjną miasta.

-----

Kandydaci do Rady Miejskiej - Okręg wyborczy Nr 2:

KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1 Puchała Jacek Tadeusz
2 Czader Fryderyk
3 Maciej Beata Grażyna
4 Czylok Danuta Małgorzata
5 Czapiga Dariusz Henryk
6 Bartoszek Kamil Korneliusz
7 Hernik Kinga Ewa
8 Stolarczyk Stefan Stanisław
9 Matl Edward
10 Żurek Łukasz Piotr
11 Czarnecki Jacek Stefan
12 Koperski Radosław
13 Chrapek Paweł
14 Kamiński Artur Bolesław
15 Lubecki Grzegorz Kazimierz

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 Mizera Zygmunt Antoni
2 Adamska Barbara Lucyna
3 Staszek Małgorzata Jadwiga
4 Klimczak Joanna Ewelina
5 Janik Anna Katarzyna
6 Ponikiewski Ryszard Józef
7 Talarczyk Tomasz Mateusz
8 Kobza Karolina Joanna
9 Sekta Mariusz Henryk

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA NOWA INICJATYWA
1 Fajfer Bartłomiej Maksymilian
2 Głąbek Bożena Krystyna
3 Kurczyk Piotr Wincenty
4 Gazda Urszula Aniela
5 Polaczek Urszula Maria
6 Uszok Janusz Józef
7 Jagiełka Janusz Grzegorz
8 Główczyk Rafał Tomasz
9 Drobek Małgorzata Irena
10 Piesiur Grzegorz Piotr
11 Guzdek Piotr Ryszard
12 Mojżyszek Eugeniusz Jan
13 Durajczyk Jerzy Bohdan
14 Żaczek Bartłomiej Jakub
15 Guzy Piotr
16 Łaszczok-Stachursky Jacek Władysław

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA
1 Kopeć Stanisław Józef
2 Szczypka Krzysztof Piotr
3 Beczała Antoni Adolf
4 Lubiński Paweł Maciej
5 Bielas Karol Teofil
6 Skwark Jerzy Wiesław
7 Wala Edward
8 Zarębska Elżbieta Małgorzata
9 Gicala Bogdan
10 Kucharski Jerzy Józef
11 Wojtyła Andrzej Antoni
12 Greczka Aleksandra Elżbieta
13 Róg Mirosław Stanisław
14 Wydra Jarosław Mariusz
15 Hudziec Radosław
16 Macura Grzegorz Julian

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW INNOWACYJNY ROZWÓJ
1 Olszówka Łukasz Stefan
2 Beczała Krzysztof Ryszard
3 Zawada Mariusz Mirosław
4 Olszówka Adam Marcin
5 Olszówka Kamil

Okręg tworzą w całości jednostki pomocnicze: Osiedle „Centrum”, Osiedle „Lesisko”, Osiedle „Tomaszówka” i Osiedle „Południe”. Granice okręgu stanowią: granicę północną stanowi szlak kolejowy Oświęcim – Zebrzydowice od przecięcia z drogą krajową nr 1 do wschodniej granicy administracyjnej miasta; granica wschodnia biegnie wschodnią granicą administracyjną miasta w kierunku południowym do styku z południową granicą administracyjną miasta; granica południowa biegnie południową granicą administracyjną miasta w kierunku zachodnim do ul. Lipowskiej; granica zachodnia biegnie wzdłuż ul. Lipowskiej do przecięcia się z drogą krajową nr 1 i dalej tą drogą w kierunku północnym do przecięcia się z ul. Bukową i dalej przez południową część obszaru cmentarza i Pałacu Kotulińskich do skrzyżowania ul. Kruczej z ul. Kopernika i dalej tą ulicą do skrzyżowania z ul. Legionów i dalej ulicami: Mazańcowicką i Ligocką do granicy administracyjnej pomiędzy miastem a sołectwem Ligota i dalej tą granicą w kierunku północnym do ul. Księża Grobel i dalej ulicami: Księżą Groblą i Wodną ponownie do przecięcia się z drogą krajową nr 1 i tą drogą w kierunku północnym do przecięcia się ze szlakiem kolejowym Oświęcim – Zebrzydowice.

-----

Kandydaci do Rady Miejskiej - Okręg wyborczy Nr 3:

KOMITET WYBORCZY PLATFORMA OBYWATELSKA RP
1 Kubica Robert Szczepan
2 Londzin Stanisław
3 Gazda Krzysztof Andrzej
4 Bergel Krzysztof Józef
5 Szpak Paweł Michał
6 Chojnacka Katarzyna Monika
7 Kłaptocz Adam Stanisław
8 Przewoźnik Beata Wanda
9 Ważka Józef Antoni
10 Wykupil Dorota Anna
11 Kłaptocz Jerzy Andrzej
12 Czarnecki Leszek Stanisław

KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1 Maśka Bogumiła Jadwiga
2 Kuś Piotr Tomasz
3 Jagiełka Emil
4 Zelek Józef
5 Guzy Jadwiga Bronisława
6 Paszek Piotr Paweł
7 Gąsiorek Łukasz Maciej

KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIA NOWA INICJATYWA
1 Kołoczek Maciej Jan
2 Stanisz Zbigniew Krzysztof
3 Słowik Stanisław Antoni
4 Kwaśniewski Jerzy
5 Derlich Marian Marek
6 Wrzoł Andrzej Stanisław
7 Marszałek Stanisław
8 Maciaszek Czesław Marian
9 Hałas Paweł Piotr
10 Czopek Leszek Władysław
11 Londzin Łukasz Tadeusz
12 Karpeta Sylwia Monika

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RODZINA PRAWO WSPÓLNOTA
1 Wojciech Stanisław Franciszek
2 Jonkisz Bolesław Andrzej
3 Czyż Marek Karol
4 Janusz Krzysztof Józef
5 Walczy Krystyna Janina
6 Łękawa Paweł Tadeusz
7 Bieńko Tomasz Jan
8 Kroczek Jacek Leszek
9 Mola Tomasz Grzegorz
10 Macura Wojciech Stanisław

Okręg tworzą w całości jednostki pomocnicze: Osiedle „Czechowice Górne”, Sołectwo Ligota, Sołectwo Zabrzeg i Sołectwo Bronów. Granice okręgu stanowią: granica północna biegnie północną granicą administracyjną gminy do styku z granicą administracyjną miasta; granica wschodnia biegnie zachodnią granicą administracyjną miasta w kierunku południowym do ul. Ligockiej, a następnie wzdłuż tej ulicy do skrzyżowania z ul. Mazańcowicką i dalej tą ulicą do skrzyżowania z ul. Legionów, a następnie tą ulicą do skrzyżowania z ul. Kopernika i dalej tą ulicą do skrzyżowania z ul. Kruczą i dalej przez południową część cmentarza i Pałacu Kotulińskich do skrzyżowania ul. Bukowej z drogą krajową nr 1 i dalej tą drogą w kierunku południowym do przecięcia z ul. Lipowską i dalej tą ulicą do południowej granicy administracyjnej miasta; granicę południową stanowi południowa granica administracyjna miasta od ul. Lipowskiej w kierunku zachodnim i dalej południowa granica administracyjna gminy w kierunku zachodnim do styku z zachodnią granicą administracyjną gminy; granicę zachodnią stanowi zachodnia granica administracyjna gminy w kierunku północnym do styku z północną granicą administracyjną gminy.

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.