czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Rozrywka

  • 6 lipca 2011
  • 10 lipca 2011
  • wyświetleń: 3494

3. Festiwal Ceramiki w Pszczynie

Za nami:

9 i 10 lipca w Pszczynie pod hasłem "Pszczyń się do kultury!" odbędzie się trzecia edycja Festiwalu Ceramiki, czyli niecodziennego pokazu sztuki i rzemiosła. Organizator, Stowarzyszenie Plessart, tradycyjnie przygotowało mnóstwo atrakcji: warsztatów, wystaw i koncertów.

Festiwal Ceramiki


Me, Myself and I
Podczas Festiwalu zaśpiewa zespół Me, Myself and I


Festiwal Ceramiki 2010
Na chętnych czekają liczne warsztaty, między innymi ceramiczne i garncarskie. · fot. Zbigniew Żupa


Zanim jeszcze oficjalnie rozpocznie się festiwal, 7 lipca, na pszczyńskim rynku rozpoczną się prace nad specjalnym piecem ze szkła. Widowiskowy "Wrak wygasłego słońca", bo taką nazwę będzie nosił, zostanie przygotowany przez Mateusza Grobelnego i kilkunastu wolontariuszy. Przygotowanie pieca zakończy się w sobotę. Tego dnia o godzinie 6.00 zostanie rozpalony i - jak zapewniają organizatorzy - będzie podgrzewał atmosferę festiwalu do niedzieli.

- To rzeźba, która żeby powstać musi spłonąć, a proces ten jest bardzo widowiskowy i to właśnie on będzie podgrzewał atmosferę festiwalu. Mateusz Grobelny uzyskał dyplom na Wydziale Ceramiki i Szkła ASP we Wrocławiu. Otrzymał liczne wyróżnienia za swoją artystyczną działalność, między innymi Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2007 i 2008. Jego prace są znane i cenione nie tylko w Polsce - zachęca do udziału w zabawie Plessart.

O godzinie 10.00 w sobotę na rynku w Pszczynie zostanie otwarty jarmark. Będzie można zakupić wiele ciekawych i różnorodnych przedmiotów, które ozdobią każde wnętrze. Na zakupy zapraszamy 9 i 10 lipca w godzinach od 10.00 do 20.00. Organizatorzy liczą, że w tym roku na festiwalu pojawi się i zaprezentuje swoje prace ponad 20 pracowni. Każda z zaproszonych przedstawi rzeczy niepowtarzalne.

Pierwszego dnia festiwalu w samo południe Plessart zaprasza na wernisaż wystawy "Mali Ceramicy". Prace, autorstwa dzieci i młodzieży, grup działających na terenie Pszczyny i powiatu pszczyńskiego, będzie można oglądać w Galerii "13" przy ulicy Bednarskiej. Dzieła wystawią pracownie: Dom Kultury Pawłowice Osiedle, Gminny Ośrodek Kultury Pawłowice, Gminny Ośrodek Kultury Goczałkowice-Zdrój, Gminny Ośrodek Kultury Suszec, Zespół Szkół przy Uzdrowisku Goczałkowice-Zdrój, Caritas Ośrodek Matka Boża Różańcowa i Pszczyńskie Centrum Kultury.

W tym samym czasie na schodach pszczyńskiego ratusza wystawiona zostanie rzeźba ceramiczna "Głowy z cegielni". - Od wieków maszkarony zdobią miejsca zamieszkałe przez człowieka. Tajemnicze ludzkie twarze o groteskowych rysach i fantazyjnej fryzurze, czasem postacie fantazyjnych zwierząt, stanowią nieodzowny element architektury. Chronią przed demonami, odstraszają złe moce. Głowy wykonane przez pracowników Cegielni to także dobre duchy, mające chronić rodzinę przed złem. Rzeźby są pełne w środku, jak cegły. Część z nich ulega zniszczeniu podczas wypału, te które przetrwają wypał wzbogacają kolekcję prezentując swoje wdzięki na terenie cegielni lub w prywatnych domach i ogrodach osób, które zapragną je mieć - tłumaczą organizatorzy.

- Rodzinna tradycja od 1933 roku. Wyroby cegielni w Łące od pra­wie wie­ku cie­szą się mar­ką i uzna­niem. Już w dwu­dzie­sto­le­ciu mię­dzywo­jen­nym ce­gły z Łą­ki zna­ne by­ły z wy­so­kiej wy­trzy­ma­ło­ści, pomimo iż sto­so­wa­ne wte­dy tech­no­lo­gie by­ły pro­ste: ma­szy­ny o napędzie pa­ro­wym i ręcz­nym. Z uwa­gi na świet­ny su­ro­wiec ja­kim jest ił mio­ceń­ski, ce­gły z Ce­giel­ni Łą­ka ma­ją pięk­ną, wiśnio­wą bar­wę - dodają. - Z każ­dym ro­kiem do­kła­da­ się wszel­kich sta­rań, aby po­pra­wiać ja­kość pro­duko­wa­nych ce­gieł za­cho­wu­jąc jed­no­cze­śnie wa­lo­ry pro­duk­tu eko­lo­gicz­ne­go. Do­star­cza­ny jest wy­so­kiej kla­sy pro­dukt - ce­gły po­sia­da­ją wy­ma­ga­ne ate­sty. Pro­du­kcja łą­czy ele­men­ty tra­dy­cji i no­wo­cze­sno­ści, tak aby budować ze zdrowych materiałów. Ten na­tu­ral­ny i efek­tow­ny ma­te­riał bu­dow­la­ny, wy­trzy­ma­ły na wie­le po­ko­leń, stwo­rzy pięk­ną kom­po­zy­cję wraz z wraz z polskim krajobrazem.

O 12.30 na rynku odbędą się warsztaty otwarte. W planie imprezy znalazły się zajęcia: ceramiczne, garncarskie, szczudlarskie, bębniarskie, perkusyjne i puszczania baniek. Na spotkania zapraszamy do 16.30. Warsztaty prowadzą profesjonaliści: artyści ceramicy na co dzień prowadzący własne pracownie, aktorzy teatru Fundacji Form Art, cenieni muzycy.

Sobotnią część Festiwalu Ceramiki zwieńczy część muzyczno-teatralna. O godzinie 18.30 na rynku wystąpi Fem Fatal, a o 20.00 koncert rozpocznie zespół Me, Myself & I. O 21.30 Teatr Form Artystycznych z Łodzi przedstawi spektakl "Pieśń ognia". Godzinę później pierwszy raz na Śląsku obędzie się konceptualny projekt "Diho na Cicho". Zagrają: J Sayon, The Butterfly Circus Project oraz Tomasz Manderla. Koniecznie trzeba wziąć ze sobą tego wieczoru na rynek radioodbiornik, a warto także zadbać o leżak, a nawet śpiwór.

Na niedzielę o godzinie 14.00 organizatorzy zaplanowali Paradę Glinoludów. Symboliczne postacie - wykreowane przez artystę mima Bogdana Nowaka z Bolesławca, wieloletniego asystenta Marcela Marceaux - przejdą przez starówkę i park.

O godzinie 17.00 otwarty zostanie piec, w którym przygotowywane będą symboliczne dzwoneczki ceramiczne. Będzie to ostatni punkt bogatego programu przygotowanego na lipcowy weekend przez Plessart.

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.