Rozrywka

  • 7 listopada 2012
  • wyświetleń: 1142

Sukces Koła Badaczy Kultury

Koło Badaczy Kultury działające przy Miejskim Domu Kultury w Czechowicach-Dziedzicach znalazło się na ogólnopolskiej liście dobrych praktyk w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Agnieszka Przybyła-Dumin, założycielka i opiekunka Koła Badaczy Kultury, została zaproszona do udziału w warsztatach i dyskusjach ekspertów organizacji pozarządowych i instytucji kultury w sprawie Konwencji UNESCO o ochronie niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku, organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Stowarzyszenie Twórców Ludowych i Narodowy Instytut Dziedzictwa. W rozmowach brali udział przedstawiciele wyżej wymienionych instytucji, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz placówek i organizacji wyróżniających się aktywnością edukacyjną, upowszechniającą i archiwizującą.

Działalność Koła Badaczy Kultury została też zaprezentowana podczas odczytu na konferencji "Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła - wartości - ochrona" zorganizowanej przez Zakład Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMSC w Lublinie oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. Realizowane w ramach aktywności Koła projekty - Świat naszych przodków (2007-2009) oraz Archiwum kultury regionalnej (2009-2012), w związku z którymi odbywały się wykłady, spotkania, warsztaty oraz etnograficzne badania terenowe, a w efekcie powstały publikacje, pt. Świat naszych przodków. Tradycje jesiennego cyklu obrzędowego oraz Świat naszych przodków. Tradycje zimowego cyklu obrzędowego i film o zimowym świętowaniu - zyskały uznanie i aprobatę.

ab / czecho.pl

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

MDK

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj