czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Rozrywka

  • 29 stycznia 2013
  • 7 lutego 2013
  • wyświetleń: 2901

Karnawałowy Ogródek Teatralny

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj

Za nami:

8 i 9 lutego zapra­szamy na spek­ta­kle w ramach Kar­na­wa­łowego Ogródka Teatralnego.

Reklama

MDK


MDK


8 lutego, godz. 17.00, Piw­nica Muz

Krakowski Salon Poezji "Nasza Chata Okrągła" - poezja afrykańska

Czy­tają arty­ści Cze­cho­wic­kiego Teatru Muzycz­nego Movimento: Karo­lina Bar­to­sie­wicz, Justyna Bro­żek, Piotr Bro­żek, Wero­nika Dumin, Prze­my­sław Kuś, Mate­usz Paluch, Agnieszka Pra­sza­ło­wicz, Bar­tosz Surówka

9 lutego, godz. 16:30, Hol MDK i sala widowiskowa

"Szalony Wolfgang Amadeusz" - wido­wi­sko muzyczne w dwóch częściach

Opera "Bastien i Bastienne" - Hol Miej­skiego Domu Kultury
Bastienne — Fau­styna Mercik
Bastien — Prze­my­sław Kuś
Colas — Seba­stian Gabryś
oraz człon­ko­wie zespołu Małe Movi­mento pod kie­run­kiem Anny Pasz
Tekst pol­ski i reży­se­ria: Bar­bara Bielaczyc
Kie­row­nic­two muzyczne i for­te­pian: Kata­rzyna Rzeszutek
Reci­tal mozar­tow­ski — Kaja Kosow­ska - Sala widowiskowa

Bilety w cenie 10 i 5 zł.
Szcze­gó­ło­wych infor­ma­cji udziela sekre­ta­riat MDK.

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

MDK

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj