czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Rozrywka

  • 30 stycznia 2013
  • wyświetleń: 1629

Wystawa fotografii w MDK

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj

W holu Miejskiego Domu Kultury można oglądać wystawę foto­gra­fii Hen­ryka Malesy.

Reklama

Hen­ryk Malesa to foto­gra­fik, mena­dżer, uro­dzony 9 stycz­nia 1950 r. w Szcze­ci­nie, czło­nek Związku Pol­skich Arty­stów Foto­gra­fi­ków, czło­nek Rady Fun­da­cji "Cen­trum Foto­gra­fii" -Biel­sko Biała. Współ­pra­cuje z "Jazz Forum" i Gale­rią B&B w Biel­sku Bia­łej. Absol­went Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, Wydziału Prawa i Admi­ni­stra­cji. Od wielu lat za pomocą foto­gra­fii utrwala jazz i człowieka.

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

MDK

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj