czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Rozrywka

  • 8 marca 2013
  • wyświetleń: 1854

"Swing" w kinie w Czechowicach

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Kino Świt" podaj

Kino Świt w Czechowicach-Dziedzicach w najbliższych dniach zaprasza wszystkich na komedię "Swing".

Swing


Pierw­szy kinowy film twór­ców Kaba­retu Limo to sza­lona kome­dia pomy­łek. Marek - fan inter­ne­to­wych forów - posta­na­wia odświe­żyć zwią­zek z Lucyną za pomocą seksu grupowego.

Namó­wie­nie swo­jej dziew­czyny i przy­ja­ciela na swing wydaje się być misją nie­moż­liwą i, na szczę­ście dla widzów, fak­tycz­nie nie jest łatwe. Wbrew pozo­rom "Swing" to opo­wieść o miło­ści, przy­jaźni oraz tak rzad­kiej dzi­siaj szcze­ro­ści. "Swing" Abe­larda Gizy różni się od kla­sycz­nych pro­duk­cji fil­mo­wych - znaj­dziemy tu bowiem ele­menty teatru, kaba­retu i sitcomu.

aka / czecho.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Kino Świt

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Kino Świt" podaj