czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Rozrywka

  • 12 marca 2013
  • wyświetleń: 2033

"Daję nam rok" w kinie Świt

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Kino Świt" podaj

Pro­du­cenci filmów "To wła­śnie miłość", "Dzien­nika Brid­get Jones" i sce­na­rzy­sta "Borata" stwo­rzyli obraz "Daję nam rok", który już został okrzyk­nięty "abso­lut­nie genialną, naj­za­baw­niej­szą bry­tyj­ską kome­dią roku! — Go Magazine". Teraz można go obejrzeć w kinie Świt.

Daję nam rok


I trudno się opiniom dzi­wić, bo to, co zazwy­czaj dzieje się tuż po ślu­bie, to gotowy sce­na­riusz na osca­rową kome­dię. Nat jest atrak­cyjna i przed­się­bior­cza, Josh to nie­zbyt znany pisarz ze spe­cy­ficz­nym poczu­ciem humoru. Jego dener­wuje jak ona śpiewa, ona wsty­dzi się, kiedy on tań­czy.

Pierw­szy kry­zys mał­żeń­ski zbiega się z poja­wie­niem się przy­stoj­nego i bar­dzo pomy­sło­wego Ame­ry­ka­nina i byłej dziew­czyny Josha - Chloe. Kiedy prze­ci­wień­stwa prze­stają się przy­cią­gać, a praw­dziwa miłość wciąż może cze­kać za rogiem, wspólny pierw­szy rok zaczyna wyda­wać się nieosiągalny.

aka / czecho.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Kino Świt

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Kino Świt" podaj