czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Rozrywka

  • 10 maja 2013
  • wyświetleń: 2292

"Oszukane" w czechowickim kinie

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Kino Świt" podaj

Kino Świt w Czechowicach-Dziedzicach zaprasza na film "Oszukane" w reżyserii Marcina Solarza.

Oszukane


Film, który poka­zuje jak nie­praw­do­po­dobną siłę potrafi w sobie zna­leźć czło­wiek, gdy los wysta­wia go na wielką próbę. Przy­pad­kowe spo­tka­nie dwóch bar­dzo podob­nych do sie­bie nasto­la­tek pro­wa­dzi je do odkry­cia nie­praw­do­po­dob­nej pomyłki sprzed lat.

Histo­ria sióstr pod­mie­nio­nych w jed­nym ze szpi­tali, nagło­śniona przez media wzbu­dziła ogromne emo­cje. Wstrzą­snęła życiem dwóch rodzin, które od tego momentu nie było już takie samo... Nowe życie odna­le­zio­nych po latach sióstr, szybko okaże się mieć pozor­nie słodki smak. Ile warte jest pozna­nie prawdy? Czy miłość może roz­grze­szyć wszyst­kie nasze dzia­ła­nia? Czy obu rodzi­nom uda się wyjść zwy­cię­sko z próby, którą zgo­to­wał im los?

aka / czecho.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Kino Świt

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Kino Świt" podaj