czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Rozrywka

  • 11 maja 2013
  • wyświetleń: 1815

Film o ks. Józe­fie Tisch­ne­rze

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Kino Świt" podaj

W Boże Ciało kino Świt zaprasza na film o ks. Józe­fie Tisch­ne­rze. Po pro­jek­cji odbędzie się spo­tka­nie z reży­se­rem Szy­mo­nem J. Wróblem.

MDK


Film pro­po­nuje nowe spoj­rze­nie na życie i myśl ks. Józefa Tisch­nera. Głów­nym boha­te­rem jest brat ks. Józefa - Kazi­mierz Tisch­ner, który po śmierci księdza-filozofa spra­wuje pie­czę nad Jego dorob­kiem ducho­wym i inte­lek­tu­al­nym. Wraz z Panem Kazi­mie­rzem widz wybiera się w podróż, w trak­cie któ­rej zwie­dza miej­sca zwią­zane z księ­dzem Józe­fem, a w któ­rych do dziś można usły­szeć góral­ską muzykę. Któż bowiem w takiej podróży może być lep­szym prze­wod­ni­kiem, jeśli nie brat księdza-profesora?

Oprócz głów­nego boha­tera w filmie poja­wiają się m.in. ks. Adam Boniecki, bp Tade­usz Pie­ro­nek, artysta-malarz Marian Gro­mada, Józef Broda z Konia­kowa, dr Sta­ni­sława Trebunia-Staszel, aktor kaba­re­towy Adam Grzanka, Kata­rzyna Sochacka, czy w końcu mło­dzi ludzie idący jego śla­dem: Monika Kan­tor, Pamela Opo­lew­ska, Anna Sty­puł­kow­ska i Bog­dan Ankudowicz .

Cena biletu 10 zł.

aka / czecho.pl

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Kino Świt

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Kino Świt" podaj