czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Rozrywka

  • 16 maja 2013
  • 24 maja 2013
  • wyświetleń: 1705

VI Festiwal Muzyki Sakralnej

Za nami:

Urząd Mia­sta Czechowice-Dziedzice, Miej­ski Dom Kul­tury, Die­ce­zjalna Szkoła Orga­ni­stow­ska, Para­fia Jezusa Chry­stusa Odku­pi­ciela, Para­fia św. Kata­rzyny, Para­fia NMP Wspo­mo­że­nia Wier­nych zapra­szają na VI Festi­wal Muzyki Sakralnej.

VI Festiwal Muzyki Sakralnej


24 maja (piątek)
godz. 11.00-13.00, 14.00-15.30


"Har­mo­ni­za­cja cho­rału gre­go­riań­skiego w świe­tle twór­czo­ści orga­ni­stów fran­cu­skich XIX wieku" — mgr Arka­diusz Bia­lic (Aka­de­mia Muzyczna w Krakowie)
Warsz­taty w Die­ce­zjal­nej Szkole Organistowskiej-Szkole Muzycz­nej II stop­nia, ul. Żerom­skiego 5-7, Bielsko-Biała

godz.18.30

Kon­cert orga­nowy w wyko­na­niu Arka­diu­sza Bialica
Kościół Jezusa Chry­stusa Odku­pi­ciela (Czechowice-Dziedzice Południowe)

25 maja (sobota)
godz.16.30


Kon­cert w wyko­na­niu uczniów — orga­ni­stów i woka­li­stów, absol­wen­tów oraz chóru Die­ce­zjal­nej Szkoły Orga­ni­stow­skiej, pod dyr. Zuzanny Pradeli
Kościół NMP Wspo­mo­że­nia Wiernych

26 maja (niedziela)
godz.18.00


Kon­cert wokalny w wyko­na­niu zespołu Schola Can­to­rum Mino­rum Chosoviensis
Kościół Św. Kata­rzyny W Czechowicach-dziedzicach

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.