czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Rozrywka

  • 28 maja 2013
  • wyświetleń: 1701

Wielki Gatsby w kinie Świt

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Kino Świt" podaj

Kino Świt zaprasza na film "Wielki Gatsby". W rolę tytułowego bohatera wcielił się Leonardo DiCa­prio.

Wielki Gatsby


Film opo­wiada o nie­szczę­śli­wej miło­ści w cza­sach pro­hi­bi­cji i gang­ste­rów na tle Nowego Jorku lat 20 ubie­głego wieku. Miej­scowy milio­ner Gatsby po 11 latach spo­tyka swoją dawną miłość Daisy...

Męż­czy­znę i kobietę łączył kie­dyś romans, jed­nak ich drogi roze­szły się z powodu róż­nić kla­so­wych. Gatsby wyje­chał w poszu­ki­wa­niu bogac­twa, a Daisy nie cze­ka­jąc na niego, wyszła za mąż za majęt­nego Toma. Po latach docho­dzi mię­dzy nimi do spo­tka­nia. Dawni kochan­ko­wie pró­bują na nowo wzbu­dzić uczu­cia do siebie.

aka / czecho.pl

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Kino Świt

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Kino Świt" podaj