czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Rozrywka

  • 19 czerwca 2013
  • 22 czerwca 2013
  • wyświetleń: 1488

Spektakl "Podróż" w Domu Kultury

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj

Za nami:

W sobotę 22 czerwca o godzinie 16.00 w Miejskim Domu Kultury odbędzie się premiera spektaklu "Podróż".

MDK


Spek­takl na pod­sta­wie książki Antoine'a de Saint-Exupéry'ego Mały Książę to inter­pre­ta­cja grupy Art-Kontrast,w któ­rej doro­sły już męż­czy­zna pró­buje odna­leźć drogę do utra­co­nej przed laty miłości...

Spo­tyka na swo­jej dro­dze postaci, które pomogą mu poznać sie­bie samego i udzielą odpo­wie­dzi na nur­tu­jące go pyta­nia. Nie ważne jest miej­sce i czas, ale prze­sła­nie pły­nące ze spo­tkań z poszcze­gól­nymi posta­ciami. Sym­bo­liczny cha­rak­ter spek­ta­klu nie tylko zacie­kawi, ale rów­nież skłoni widza do refleksji.

Reży­se­ria: Judyta Stocka
Sce­na­riusz: Judyta Stocka i zespół
Sce­no­gra­fia i muzyka: Judyta Stocka
Świa­tło: Kamil Krzanowski

Obsada:
Mały Książę: Prze­my­sław Zając
Róża, Geo­graf, Lis: Alek­san­dra Spyra
Poli­tyk, Ban­kier, Pilot: Agnieszka Romań­ska
Próżny, Latar­nik, Żmija: Anna Skry­beń­ska
Ogród Róż: Alek­san­dra Spyra, Agnieszka Romań­ska, Anna Skrybeńska

Reklama - baner pod artykułem

Reklama - link rotacyjny

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

MDK

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj