czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Rozrywka

  • 23 lipca 2013
  • 2 września 2013
  • wyświetleń: 2750

Zajęcia rytmiki dla dzieci

Jeśli chcesz zaktywizować swoją pociechę i zaoferować jej przyjemne, ale też pożyteczne spędzenie czasu - przyprowadź ją do krainy rytmu, tańca i zabawy prowadzonej przez Jolę Fasolę!

MDK


Zaję­cia z ryt­miki dla dzieci powy­żej trze­ciego roku życia pro­wa­dzi Jolanta Krza­now­ska. W pro­gra­mie przewidziane są: zabawy rytmiczno-słuchowe, nauka śpiewu i tańca, gra na instru­men­tach, zabawy muzyczno-ruchowe, zaję­cia umuzykalniające.

Spotkania muzyczno- ruchowe trwają do 45 minut i odby­wają się przy akom­pa­nia­men­cie pia­nina. Część zabaw, wyma­ga­ją­cych wpro­wa­dze­nia ilu­stra­cji rucho­wej odbywa się przy akom­pa­nia­men­cie muzyki odtwa­rza­nej z płyt.

Podczas zajęć dzieci tań­czą, grają na instru­men­tach, śpie­wają i bawią się przy muzyce, rów­no­cze­śnie ucząc się słu­cha­nia i uwraż­li­wia­nia na dźwięki. Uczest­ni­czą w sze­regu zabaw inte­gra­cyj­nych, przestrzenno-ruchowych i muzycz­nych z całą paletą cie­ka­wych, pobu­dza­ją­cych wyobraź­nię rekwi­zy­tów. Taka forma zajęć pozwala roz­wi­jać u dzieci kre­atyw­ność i muzy­kal­ność, a także sprzyja prze­ła­my­wa­niu barier w kon­tak­tach z rówie­śni­kami.

Więcej informacji można uzyskać w sekretariacie MDK.

BM / czecho.pl, źródło: MDK Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.