czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Reklama

Rozrywka

  • 14 lipca 2013
  • wyświetleń: 2135

Iluzja w Kinie Świt

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Kino Świt" podaj

Od 12 lipca w czechowickim kinie będzie można zobaczyć film pt: "Iluzja". Pierwszy seans już o godzinie 20:30.

iluzja


Ist­nie­jąca od wie­ków tajna orga­ni­za­cja OKO zbiera ekipę naj­bar­dziej uta­len­to­wa­nych, obda­rzo­nych nie­zwy­kłymi umie­jęt­no­ściami ilu­zjo­ni­stów i powie­rza im cel, któ­rego nikt dotąd nie miał odwagi się podjąć...

O gru­pie robi się gło­śno po spek­ta­klu, pod­czas któ­rego rabują bank znaj­du­jący się na innym kon­ty­nen­cie, a miliony prze­le­wają na konta ludzi obec­nych na widowni. Tro­pem ilu­zjo­ni­stów rusza agent FBI, prze­ko­nany, że za ich dzia­łal­no­ścią musi kryć się coś wię­cej. Nie jest on jedy­nym czło­wie­kiem, który chce poznać tajem­nicę grupy, która przy­go­to­wuje się do reali­za­cji bez­pre­ce­den­so­wego planu.

BM / czecho.pl
źródło: MDK Czechowice-Dziedzice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Kino Świt

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Kino Świt" podaj