czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Rozrywka

  • 4 września 2013
  • 27 września 2013
  • wyświetleń: 2605

Jesienny Festiwal "Amo cantare"

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj

Za nami:

W piątek 27 września rusza II Jesien­ny Festi­wal Muzyki Wokal­nej Czechowice-Dziedzice. Festiwal potrwa do niedzieli 6 października.

Reklama

Amo cantare
fot. MDK Czechowice


Amo Cantare, MDK,


Pro­gram:

27 wrze­śnia (piątek)
17.30 Kra­kow­ski Salon Poezji — Roman­tycz­ność

Cze­cho­wicki Teatr Muzyczny Movi­mento oraz adepci sztuki wokal­nej śred­nich szkół muzycznych.Katarzyna Rze­szu­tek — fortepian.
Piw­nica Muz, wstęp wolny


28 wrze­śnia (sobota)
16.00 Kon­cert Muzyki Słowiańskiej

Marta Mika — mez­zo­so­pran, Paweł Bro­żek — tenor, Maka­rij Pihura — bas, Kata­rzyna Rze­szu­tek — fortepian.
Sala wido­wi­skowa MDK, bilety: 10 i 15 zł.


29 wrze­śnia (niedziela)
16.00 Wil­liam Sha­ke­spe­are Jak wam się podoba

Cze­cho­wicki Teatr Muzyczny Movi­mento, Gra­żyna Krza­now­ska — muzyka, Bar­bara Bie­la­czyc, Łukasz Sta­wow­czyk — reży­se­ria, Mar­cin Szer­mań­ski — kie­row­nic­two muzyczne.
Sala wido­wi­skowa MDK, wstęp wolny

4 paź­dzier­nika (piątek)
17.00 Zabłą­kane Pio­senki — spek­takl z muzyką Witolda Lutosławskiego.

Młode Movi­mento, Bar­bara Bie­la­czyc — tekst, Anna Pasz-Gabryś — reży­se­ria, Lucyna Apry­jas — cho­re­ogra­fia, Gra­żyna Gri­ner — fortepian.
Sala wido­wi­skowa MDK, wstęp wolny
18.45 Inter­lu­dium filmowe
KWARTET film fab., prod. W. Bry­ta­nia 2012, reż. Dustin Hoffman
Kino Świt, bilety 15 zł.


5 paź­dzier­nika (sobota)
16.30 Viva Tor­re­ador — tur­niej barytonów

Seba­stian Gabryś, Sta­ni­sław Duda, Jan Żądło, Kata­rzyna Rze­szu­tek — fortepian.
Sala wido­wi­skowa MDK, bilety: 15 i 20 zł.


6 paź­dzier­nika (niedziela)
12.00 Gra­tia Plena — kon­cert muzyki sakralnej

Bar­bara Bie­la­czyc — sopran, Rafał Maj­zner — tenor, Kata­rzayna Rze­szu­tek — fortepian
Kościół p.w. św. Kata­rzyny w Czechowicach-Dziedzicach, wstęp wolny

18.30 Franz Lehar Kra­ina Uśmiechu
ope­retka w 2 aktach

TPSP Opera Kameralna
Dwo­rek Eureka (ul. Prusa 64), bilety: 20 i 30 zł.

Kar­nety na II Jesienny Festi­wal Muzyki Wokal­nej: 45 zł (nor­malny), 40 zł (ulgowy) do naby­cia w sekre­ta­ria­cie MDK.

MS / czecho.pl

źródło: MDK Czechowice-Dziedzice

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

MDK

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj