czecho.pl - medium nr 1 w Czechowicach-Dziedzicach

Rozrywka

  • 12 września 2013
  • wyświetleń: 2267

Spektakl "3 razy łóżko" w MDK

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj

Miejski Dom Kultury zaprasza na spektakl "3 razy łóżko" autorstwa Jana Jakuba Należytego. Przedstawienie można będzie zobaczyć 6 października o godzinie 16.00.

Reklama

MDK


On i Ona, mąż i żona w sypialni. Trzy potyczki, trzy ważne roz­mowy, trzy prze­ło­mowe momenty w życiu pew­nej pary. A wszystko pod jedną kołdrą...

Gdyby poku­sić się o stwo­rze­nie ran­kingu mebli, które odgry­wają naj­waż­niej­szą rolę w życiu czło­wieka, bez wąt­pie­nia łóżko zna­la­złoby się w ści­słej czo­łówce. Nic dziw­nego zatem, że i mał­żeń­stwo ze sztuki Jana Jakuba Nale­ży­tego roz­grywa swoje namięt­no­ści, wąt­pli­wo­ści, ważne decy­zje i sła­bo­ści wła­śnie w poście­lo­wych deko­ra­cjach.

Trzy odsłony, trzy noce, trzy momenty z ich życia, trzy punkty zwrotne - oka­zuje się, że tyle wystar­czy, by opo­wie­dzieć zabawną histo­rię o pew­nej parze akto­rów. W łóżku On i Ona gubią się i odnaj­dują do sie­bie drogę, roz­gry­wają namiętny dra­mat i codzien­ność.

Bilety są do naby­cia w sekre­ta­ria­cie MDK.

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

MDK

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj