Rozrywka

  • 22 maja 2014
  • 23 maja 2014
  • wyświetleń: 1676

Krakowski Salon Poezji w MDKu

Za nami:

W ramach Majo­wego Bzika Miło­snego w 180. rocz­nicę pierw­szego wyda­nia eposu "Pan Tade­usz" Adama Mic­kie­wi­cza MDK zapra­sza na Kra­kow­ski Salon Poezji, pt. "Pomię­dzy Zosią a Teli­meną. Miłość w Panu Tade­uszu Adama Mic­kie­wi­cza".

Czy­tać dla Państwa będą: Justyna Bro­żek (Zosia), Bar­bara Bie­la­czyc (Teli­mena), Łukasz Sta­wow­czyk (Tade­usz), Mariusz Hanu­lak (Hra­bia)
W antrak­tach muzycz­nych: Ewe­lina Stanclik.

Bez­płatne wej­ściówki do ode­bra­nia w sekre­ta­ria­cie MDK.

Miejski Dom Kultury,Kino Świt
Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

MDK

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "MDK" podaj