Rozrywka

  • 25 stycznia 2018
  • wyświetleń: 1771

Akcja "Bezpieczne Ferie" w województwie śląskim

Od 29 stycznia rozpoczynają się ferie zimowe na terenie województwa śląskiego. Wzorem lat ubiegłych prowadzona jest akcja Bezpieczne Ferie, której celem jest stworzenie bezpiecznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej.

Podczas "Bezpiecznych ferii 2018" pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa śląskiego będą przeprowadzali kontrole turnusów figurujących w elektronicznej bazie wypoczynku w trakcie ich trwania.

Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne między innymi w ośrodkach wypoczynku.

Problemy związane z niewłaściwymi warunkami higieniczno-sanitarnymi w miejscu wypoczynku dzieci i młodzieży należy zgłaszać do właściwych terenowo powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych, które sprawują nadzór nad warunkami wypoczynku w województwie śląskim.

Uruchomiona została całodobowa linia telefoniczna o numerze 32 20-77-077, na którą można zgłaszać wszelkie informacje dotyczące zagrożeń i nieprawidłowości w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych.

Bezpieczne ferie

aka / czecho.pl

źródło: WSSE Katowice

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.