Reklama

Rozrywka

  • 16 kwietnia 2018
  • wyświetleń: 2762

[ZDJĘCIA] Liga Morska i rzeczna w przededniu 100-lecia

Wydawać by się mogło, że po 100 latach odzyskania przez Polskę dostępu do morza i możliwości korzystania z polskich rzek i jezior świadomość posiadania tak wielkiego dobra jest u nas powszechna.

Liga Morska i rzeczna w przededniu 100-lecia - 06.04.2018 · fot. Edward Szpoczek


Tymczasem wystarczy posłuchać rodaków lub przeczytać pojawiające sie w internecie ich opinie, by przekonać się jaka panuje ogromna ignorancja w tej dziedzinie. Żeby nie być gołosłownym pozwalam sobie zacytować wpisy na portalu czecho.pl, które pojawiły się po zapowiedzi organizowania konferencji dla nauczycieli pt.: "Rzeka Odra - impulsem współpracy, rozwoju gospodarczego i społecznego Śląska oraz dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym". Oto owe "złote myśli":
  • "Czemu ma służyć "regionalne" konferowanie o Odrze i morzu, w mieście nad Wisłą, odległym od najbliższego morza o 600 km? Chyba tylko biciu morskiej piany.";
  • -"Ale się czepiasz. Jeden lubi ogórki, drugi ogrodnika córki. Mają chłopaki takie hobby
  • i już."


W tej sytuacji dobrze się stało, że Rejonowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM"
w Bielsku-Białej (dyr. Władysław Mąsior, kons. Barbara Michałek-Piernik), Towarzystwo Przyjaciół Czechowic-Dziedzic oraz Okręg Ligi Morskiej i Rzecznej w Bielsku-Białej zaprosili 06.04.2018 do MDK w Czechowicach-Dziedzicach pracowników oświaty na konferencję, podczas której mogli zwiedzić wystawę - "Liga Morska i rzeczna w przededniu 100-lecia" przedstawiającą historię i bieżącą działalność tego stowarzyszenia od Bałtyku do Tatr. Trzydziestu wychowawców młodego pokolenia wysłuchało wykładów ubogaconych prezentacja audiowizualną nt.

1.Działalność Ligi Morskiej i Kolonialnej na Śląsku Cieszyńskim w okresie międzywojennym (Jacek Cwetler, Prezes TP Czechowic-Dziedzic, historyk i kustosz Izby Regionalnej).

2.Ekspedycje wodne Ligi Morskiej i Rzecznej -Flisy Odrzańskie w kontekście zagospodarowania Odry pod względem transportowym, turystycznym, kulturalnym oraz ekologicznym (Edward Szpoczek, Prezes Okręgu LMiR).

Wydarzenie odbyło się w ramach obchodów 100 - lecia Odzyskania Niepodległości i było odpowiedzią na Rezolucję Sejmiku Województwa Śląskiego z 20.11.2017 r.:

"Odra jest rzeką, która dla mieszkańców województwa śląskiego ma szczególne znaczenie. Od wieków stanowi oś gospodarczą dla społeczności zamieszkującej jej dorzecze. Odcinek Górnej Odry był wykorzystywany do celów transportowych już od wczesnego średniowiecza. Wybudowane w XVII i XVIII wieku kanały Odra - Sprewa i Odra - Hawela włączyły dorzecze Odry do wielkiego systemu dróg wodnych Europy Zachodniej, przyczyniając się do intensywnego rozwoju gospodarczego Śląska. Równocześnie Odra stanowi dziedzictwo, które zachwyca pięknem przyrody i zabytków techniki infrastruktury wodnej. Na przestrzeni wieków Odra była granicą dzielącą zwaśnione plemiona, arterią ułatwiającą transport, ale także groźnym żywiołem budzącym lęk i szacunek. Dziś Odra przede wszystkim jest impulsem rozwoju i współpracy regionów nadodrzańskich, stając się symbolem przepływającej przez nie pozytywnej energii. Perspektywy te od wielu lat są dostrzegane przez samorządy różnego szczebla, co znajduje swoje odzwierciedlenie w podejmowanych przez nie inicjatywach. Województwa odrzańskie, doceniając znaczenie swojej rzeki dla rozwoju gospodarczego i społecznego oraz w trosce o zachowanie jej dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, poświęcą Odrze w 2018 roku szczególną uwagę. Z aprobatą przyjmowane są takie działania strony rządowej jak przystąpienie do porozumienia AGN, czy zabieganie o włączenie Odry do sieci bazowej TEN-T. Z punktu widzenia województwa śląskiego szczególnie interesujące są ambitne plany inwestycji związanych z budową polskiego odcinka połączenia Dunaj - Odra - Łaba oraz Kanału Śląskiego. W ten sposób Odrzańska Droga Wodna stałaby się dostępna dla kolejnych regionów. Rzeka Odra jest pod wieloma względami rzeką wyjątkową. Jest emanacją mocy przyrody i mądrości natury, kojarzy się z myślą inżynierską człowieka, staje się osią porozumienia, współpracy i rozwoju. W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat rzeka-granica stała się rzeką, która łączy, fascynuje i inspiruje. Sejmik Województwa Śląskiego, pragnąc podkreślić tę symbolikę, postanawia o ogłoszeniu roku 2018 Rokiem Odry - Rzeki Pozytywnej Energii."

Należy mieć nadzieję, że zapalone serca i umysły uczestników konferencji pobudzą dzieci
i młodzież oraz dorosłych do troski o wodne dziedzictwo, a nade wszystko o polskie morze, wszak jak pisał Jan Kasprowicz w Pieśni "Baltii"(1924):

Od morza jesteśmy, od morza,
Od szumnych bałtyckich wód,
Z świeżości ich siłę swą czerpie
Nasz polski, odwieczny ród.

Od morza jesteśmy, od morza,
Od najcudowniejszego z mórz;
Wyrósłszy u jego wybrzeży,
Każdy z nas wierny ich stróż.

Od morza jesteśmy, od morza-
Niech je w opiece ma Bóg!
My w jego staniemy obronie,
Gdyby śmiał zbliżyć się wróg.

Edward Szpoczek

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu czecho.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.